Thứ bảy,  01/10/2022

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng toàn quân năm 2011

Sáng 30-11, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2011; xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.Năm 2011, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong toàn quân đã được các cấp triển khai toàn diện, có nhiều chuyển biến, tiến bộ, kết hợp được thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích. Phong trào thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, từng bước đi vào thực chất và có tính vững chắc, thực hiện tốt một số mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, nhất là xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Phong trào thi đua trong công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật có nhiều chuyển biến tiến bộ... Nhiều...

Sáng 30-11, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2011; xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Năm 2011, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong toàn quân đã được các cấp triển khai toàn diện, có nhiều chuyển biến, tiến bộ, kết hợp được thi đua thường xuyên với thi đua cao điểm, đột kích. Phong trào thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, từng bước đi vào thực chất và có tính vững chắc, thực hiện tốt một số mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, nhất là xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Phong trào thi đua trong công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật có nhiều chuyển biến tiến bộ… Nhiều đơn vị đã trở thành điển hình tiên tiến trong toàn quân, nhiều gương người tốt, việc tốt xuất hiện trên khắp các lĩnh vực hoạt động của LLVT nhân dân. Phong trào đã tạo được động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của từng đơn vị và của toàn quân. Công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng đã tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức chiến đấu của LLVT, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc tình hình đơn vị và của toàn quân, động viên cán bộ, chiến sĩ ra sức phấn đấu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2011, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Quốc phòng đã quyết định khen thưởng cho 74.903 trường hợp với nhiều thành tích trên các lĩnh vực. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của toàn quân, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Quốc phòng thống nhất đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ cho 50 cơ quan, đơn vị và cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho 146 cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã biểu dương những thành tích xuất sắc của các đơn vị trong toàn quân, trong đó công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần tích cực vào việc xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, công tác dân vận, phong trào xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp, bảo đảm trang bị, kỹ thuật tốt, bền, tiết kiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất… Về phương hướng trong thời gian tới, Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2012 công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng phải tập trung làm chuyển biến về chấp hành kỷ luật quân đội, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo. Khen thưởng phải thực chất, thiết thực, tập trung vào đơn vị cấp cơ sở, đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tuyệt đối tránh căn bệnh phô trương, hình thức, góp phần đưa công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong toàn quân vào nền nếp, hoạt động hiệu quả.

Theo Nhandan