Thứ sáu,  01/12/2023

Ký Quy chế phối hợp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ngày 1-12, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quy chế phối hợp về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Văn phòng Chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và chứng kiến lễ ký.Cùng dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son.Nhiều năm qua, Văn phòng Chính phủ đã nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từng bước đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch hoạt động, tạo cầu nối hai chiều với nhân dân và xã hội. Trong quá trình đó, Văn phòng Chính phủ luôn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an trong lĩnh vực bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Sự kiện này thể hiện ý thức trách nhiệm, tinh thần khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về...

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, ngày 1-12, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quy chế phối hợp về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Văn phòng Chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và chứng kiến lễ ký.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son.

Nhiều năm qua, Văn phòng Chính phủ đã nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từng bước đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch hoạt động, tạo cầu nối hai chiều với nhân dân và xã hội. Trong quá trình đó, Văn phòng Chính phủ luôn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an trong lĩnh vực bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Sự kiện này thể hiện ý thức trách nhiệm, tinh thần khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông trong các cơ quan nhà nước, đi đôi với tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cho biết tại lễ ký: Gần đây, tình hình an ninh mạng trên thế giới phức tạp, nhiều nước bị đánh cắp thông tin mật, nhạy cảm. Nhiều mạng quốc gia bị tiến công, huỷ diệt do tác nhân bên ngoài. Tại Việt Nam, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng tiến hành nhiều biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin quốc gia (HTTTQG). Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an phối hợp các cơ quan chức năng xây dựng quy chế phối hợp tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh HTTTQG, trước hết là hệ thống thông tin của các bộ, ngành. Việc ký quy chế này sẽ giúp Văn phòng Chính phủ tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, ngăn ngừa tác hại của tội phạm sử dụng công nghệ cao, tác nhân bên ngoài phá hoại, lấy cắp thông tin.

Theo Nhandan