Thứ ba,  16/08/2022

Giới thiệu tập sách "Nhật ký Lê Anh Xuân"

Vừa qua, Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ tổ chức giới thiệu rộng rãi đến bạn đọc tập sách "Nhật ký Lê Anh Xuân", do Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, phát hành.Tập sách phản ánh sống động cuộc sống, chiến đấu của quân và dân ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Qua tập "Nhật ký Lê Anh Xuân", bạn đọc hiểu thêm về lý tưởng cao đẹp của tác giả đồng thời cũng là lý tưởng, lẽ sống cao đẹp của các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam luôn đặt lợi ích chung của dân tộc lên trên hết. Đó là những con người biết chiến đấu, vượt qua gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ...

Vừa qua, Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ tổ chức giới thiệu rộng rãi đến bạn đọc tập sách “Nhật ký Lê Anh Xuân”, do Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, phát hành.
Tập sách phản ánh sống động cuộc sống, chiến đấu của quân và dân ta trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Qua tập “Nhật ký Lê Anh Xuân”, bạn đọc hiểu thêm về lý tưởng cao đẹp của tác giả đồng thời cũng là lý tưởng, lẽ sống cao đẹp của các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam luôn đặt lợi ích chung của dân tộc lên trên hết. Đó là những con người biết chiến đấu, vượt qua gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.


Theo Nhandan