Thứ hai,  04/12/2023

Quảng Ngãi tưởng niệm 45 năm vụ thảm sát Bình Hòa

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm. Sáng 4-12, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Bình Sơn tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 45 năm ngày xảy ra vụ thảm sát tại xã Bình Hoà, huyện Bình Sơn (3- 12- 1966 -3- 12- 2011).Vụ thảm sát ở Bình Hoà do Tiểu đoàn lính Nam Triều Tiên từ đồi Rê- núi Dâu càn xuống thực hiện “đốt sạch, giết sạch” tại xóm Tri Hoà, đã bắn giết 15 người tại chỗ. Ngày 5- 12- 1966, lính Nam Triều Tiên tiếp tục chia thành nhiều tốp lùng sục đến từng nhà, bắt nhân dân 2 xóm Tri Hoà và Long Bình tập trung về hố bom Truông Đình xả súng sát hại 36 người già, trẻ em. Không dừng lại ở đó, ngày 6- 12- 1966, lính Nam Triều Tiên chia thành 3 toán hành quân về hướng An Khương- Tự Lộc, Cầu Toán, Lạc Sơn và An Phước dồn dân về điểm tập trung rồi chúng đồng loạt xả súng bắn chết hàng trăm người dân vô tội. Chỉ trong 3 ngày (bắt đầu từ 4 giờ sáng ngày 3,...


Các đại biểu dâng hương tưởng niệm.

Sáng 4-12, Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Bình Sơn tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 45 năm ngày xảy ra vụ thảm sát tại xã Bình Hoà, huyện Bình Sơn (3- 12- 1966 -3- 12- 2011).

Vụ thảm sát ở Bình Hoà do Tiểu đoàn lính Nam Triều Tiên từ đồi Rê- núi Dâu càn xuống thực hiện “đốt sạch, giết sạch” tại xóm Tri Hoà, đã bắn giết 15 người tại chỗ. Ngày 5- 12- 1966, lính Nam Triều Tiên tiếp tục chia thành nhiều tốp lùng sục đến từng nhà, bắt nhân dân 2 xóm Tri Hoà và Long Bình tập trung về hố bom Truông Đình xả súng sát hại 36 người già, trẻ em. Không dừng lại ở đó, ngày 6- 12- 1966, lính Nam Triều Tiên chia thành 3 toán hành quân về hướng An Khương- Tự Lộc, Cầu Toán, Lạc Sơn và An Phước dồn dân về điểm tập trung rồi chúng đồng loạt xả súng bắn chết hàng trăm người dân vô tội. Chỉ trong 3 ngày (bắt đầu từ 4 giờ sáng ngày 3, ngày 5 và 6- 12- 1966) lính Nam Triều Tiên đã sát hại 430 thường dân vô tội tại xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn…

Theo Nhandan