Thứ bảy,  09/12/2023

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của HĐND tỉnh

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện NQ 09 còn một số khó khăn, vướng mắc cần khắc phục nhằm thực hiện có hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo như: Cần sửa đổi, bổ sung NQ của HĐND và quyết định của UBND cho phù hợp với tình hình thực tế, quy định rõ hơn về đối tượng, trình độ và chuyên ngành nào cần thiết thì mới được hưởng chế độ ưu đãi, khuyến khích, không thực hiện tràn lan.

LSO-Thực hiện Nghị quyết (NQ) số 09/2008/NQ-HĐND ngày 21/7/2008 của HĐND tỉnh, ngày 26/11/2008, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh, đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện.
Qua 3 năm triển khai đã có nhiều cán bộ công chức, viên chức, nhất là công chức cấp xã được hỗ trợ cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, từng bước đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thí sinh tập trung làm phần thi lý thuyết trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THPT năm 2010 – Ảnh: Hoài An
Hàng năm, các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan có cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đều xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quy định, tích cực tham mưu triển khai thực hiện sớm và tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã gắn với việc quy hoạch đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được cử đi đào tạo đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, học tập đạt kết quả tốt, coi việc đi học cũng là một nhiệm vụ được giao.
Do đó, trình độ quản lý, chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học và kỹ năng từ năm 2009 đến nay của hơn 10.600 lượt cán bộ công chức, viên chức, trong đó có 87 cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hơn 3.500 lượt cán bộ, công chức cấp xã đã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, làm tăng đáng kể số lượng công chức cấp xã đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/1/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định, tiêu chuẩn và nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn.
Cùng với đó, chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn về công tác tại tỉnh được quan tâm. Ngành chức năng đã tham mưu cho UBND tỉnh đưa vào nội dung tuyển dụng công chức năm 2009, xét tuyển thẳng những người có trình độ đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa cấp I, cấp II, dược sỹ chuyên khoa cấp I, cấp II và những sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi hoặc xuất sắc có trình độ chuyên môn phù hợp với nhóm chuyên ngành đăng ký dự tuyển của cơ quan có nhu cầu tuyển dụng, có đơn tình nguyện phục vụ ít nhất 5 năm tại tỉnh Lạng Sơn.
Kết quả, có 8 thí sinh có trình độ thạc sỹ hoặc tốt nghiệp loại giỏi phù hợp với chuyên ngành tuyển dụng được xét tuyển thẳng vào làm việc tại các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện Văn Quan. Những cán bộ được tiếp nhận vào làm việc theo chế độ thu hút đều phát huy được năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh còn nhiều hạn chế do kinh phí thu hút thấp, không có các hình thức hỗ trợ khác như tạo điều kiện về nhà ở, bố trí đúng vị trí phù hợp với năng lực cán bộ nên không có sức hút. Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ khi ban hành NQ chưa thu hút được cán bộ nào có trình độ chuyên môn cao về công tác tại các huyện ủy, thành ủy và các cơ quan của Đảng.
Sở thông tin truyền thông bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ thông tin – truyền thông cơ sở
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện NQ 09 còn một số khó khăn, vướng mắc cần khắc phục nhằm thực hiện có hiệu quả hơn trong những năm tiếp theo như: Cần sửa đổi, bổ sung NQ của HĐND và quyết định của UBND cho phù hợp với tình hình thực tế, quy định rõ hơn về đối tượng, trình độ và chuyên ngành nào cần thiết thì mới được hưởng chế độ ưu đãi, khuyến khích, không thực hiện tràn lan.

Hàng năm, có quy hoạch đào tạo bồi dưỡng và sớm ban hành danh mục các ngành nghề, trình độ cần được ưu tiên, ưu đãi, kể cả việc thu hút nhân tài đến công tác tại Lạng Sơn; có cơ chế hỗ trợ để đào tạo nguồn như đội ngũ bác sỹ, đặc biệt là bác sỹ, cán bộ pháp y, trợ cấp cho sinh viên tốt nghiệp bác sỹ hệ chính quy khi ra trường nhận công tác tại tỉnh; cần phối hợp tốt hơn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức giữa các cơ quan, ban, ngành liên quan…

Đức Anh