Thứ sáu,  01/12/2023

Yên Bái phát hiện 28 vụ việc có hành vi tham nhũng

Ngày 6-12, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.Ngoài việc sớm thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và truyền thông về phòng, chống tham nhũng; nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên. Qua năm năm, các cơ quan chức năng phát hiện 28 vụ việc có hành vi tham nhũng với tổng số tiền sai phạm 19,4 tỷ đồng, đã thu hồi 6,7 tỷ đồng. Khởi tố bảy vụ, 16 bị can về tội tham nhũng; truy tố, xét xử xong bốn vụ, tám bị cáo. Cơ quan thanh tra đã tiến hành 593 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và chuyên ngành, phát hiện sai phạm với tổng giá trị hơn 119,7 tỷ đồng, hơn 17 nghìn m2 đất; kiến nghị, ra quyết định xử lý thu...
Ngày 6-12, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ngoài việc sớm thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và truyền thông về phòng, chống tham nhũng; nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường vai trò của chi bộ trong quản lý, giáo dục đảng viên. Qua năm năm, các cơ quan chức năng phát hiện 28 vụ việc có hành vi tham nhũng với tổng số tiền sai phạm 19,4 tỷ đồng, đã thu hồi 6,7 tỷ đồng. Khởi tố bảy vụ, 16 bị can về tội tham nhũng; truy tố, xét xử xong bốn vụ, tám bị cáo. Cơ quan thanh tra đã tiến hành 593 cuộc thanh tra kinh tế – xã hội và chuyên ngành, phát hiện sai phạm với tổng giá trị hơn 119,7 tỷ đồng, hơn 17 nghìn m2 đất; kiến nghị, ra quyết định xử lý thu hồi cho Nhà nước 53,8 tỷ đồng; kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý hành chính 47 trường hợp.

Theo Nhandan