Thứ ba,  16/08/2022

Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2012

* Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu ý kiến Ngày 6-12, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2012. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư dự và phát biểu ý kiến. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2011, Quân ủy T.Ư và cấp ủy, chỉ huy các cấp có nhiều đổi mới, sâu sát, hướng về cơ sở, triển khai toàn diện, hoàn thành tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là, công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng và tiềm lực quân sự, công tác quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến quốc phòng, quân sự; công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng xử lý kịp thời các...
* Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu ý kiến Ngày 6-12, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2012. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư dự và phát biểu ý kiến. Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2011, Quân ủy T.Ư và cấp ủy, chỉ huy các cấp có nhiều đổi mới, sâu sát, hướng về cơ sở, triển khai toàn diện, hoàn thành tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là, công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng và tiềm lực quân sự, công tác quản lý và xử lý các vấn đề liên quan đến quốc phòng, quân sự; công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống; quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vùng trời và biển đảo của Tổ quốc; công tác xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công tác mua sắm vũ khí; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; công tác dân vận, chính sách và bảo đảm đời sống bộ đội giúp toàn quân luôn ổn định, cán bộ, chiến sĩ kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2012, Quân ủy T.Ư tiếp tục lãnh đạo toàn quân quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 9. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội; triển khai toàn diện và làm chuyển biến mạnh mẽ các khâu đột phá quan trọng về điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội; huấn luyện và đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật của bộ đội và cải cách hành chính. Tăng cường sức mạnh quốc phòng, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi mọi tình huống, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội của đất nước và môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhất trí với dự thảo Nghị quyết của Quân ủy T.Ư. Đồng chí đi sâu phân tích tình hình trong nước và quốc tế, những thuận lợi, khó khăn trong năm 2012, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung lãnh đạo: Tăng cường nâng cao trang bị, sức mạnh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; làm tốt hơn nữa công tác đối ngoại quốc phòng; tiếp tục giữ mối quan hệ giữa quân đội, công an, ngoại giao; chỉ đạo xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng – an ninh vững chắc, không ngừng nâng cao tiềm lực quốc phòng,…

Theo Nhandan