Thứ bảy,  13/08/2022

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: Cần gắn công tác thi đua với nội dung xây dựng nông thôn mới

Đó là một trong những yêu cầu mà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu ra tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, ngày 6/12. Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, sau khi nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và công tác thi đua trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương, khen ngợi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn thử thách để phát triển toàn diện. Năm 2011, Cà Mau có bước phát triển tích cực, nhiều chỉ tiêu lớn đều đạt và vượt, trong đó thu ngân sách đạt 3.700 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 920 triệu USD, sản lượng lương thực đạt trên 500.000 tấn..., góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Phó Chủ tịch nước cũng biểu dương tỉnh Cà Mau trong thời gian qua đã phát động phong trào thi đua yêu nước một cách sâu rộng, thiết thực và có hiệu quả, xuất...

Đó là một trong những yêu cầu mà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu ra tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, ngày 6/12.Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, sau khi nghe báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội năm 2011 và công tác thi đua trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương, khen ngợi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn thử thách để phát triển toàn diện. Năm 2011, Cà Mau có bước phát triển tích cực, nhiều chỉ tiêu lớn đều đạt và vượt, trong đó thu ngân sách đạt 3.700 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 920 triệu USD, sản lượng lương thực đạt trên 500.000 tấn…, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Phó Chủ tịch nước cũng biểu dương tỉnh Cà Mau trong thời gian qua đã phát động phong trào thi đua yêu nước một cách sâu rộng, thiết thực và có hiệu quả, xuất hiện nhiều đơn vị, cá nhân điển hình trong sản xuất, lao động, học tập và chiến đấu. Tuy nhiên, công tác thi đua ở tỉnh Cà Mau vẫn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục như: phong trào thi đua chưa được nhân rộng, chưa đi vào chiều sâu; một số cơ quan, đơn vị còn nặng về phát động hình thức, chưa có chương trình hành động thi đua cụ thể.

Phó Chủ tịch nước chỉ đạo tỉnh Cà Mau trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2012 cần tiếp tục phát huy thành tựu đã đạt được, khắc phục những mặt yếu kém, tồn tại, tiếp tục chỉ đạo kinh tế phát triển theo hướng bền vững, quan tâm hơn nữa đến đời sống của người dân nghèo và gia đình chính sách. Trong công tác thi đua, Phó Chủ tịch nước yêu cầu Cà Mau phải tạo cho được sự chuyển biến về nhận thức trong cấp ủy, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở, phải đổi mới công tác thi đua từ nội dung cho tới hình thức, gắn công tác thi đua với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, với nội dung xây dựng nông thôn mới. Tỉnh cần làm tốt công tác khen thưởng để làm động lực cho thi đua và nhân rộng điển hình; đồng thời cần làm tốt công tác thi đua để tìm ra nhân tố mới, phong trào mới.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước đã đi kiểm tra thực tế công tác thi đua ở xã Trần Thới, huyện Cái Nước.

Theo Dangcongsan.vn