Thứ hai,  08/08/2022

Hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Ngày 7- 12, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu về công tác thi đua khen thưởng của địa phương.Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương thành tích đạt được trong công tác thi đua - khen thưởng (TĐ - KT) của Bạc Liêu thời gian qua. Phó Chủ tịch nước lưu ý lãnh đạo, Hội đồng TĐ - KT Bạc Liêu cần tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào TĐ - KT; tập trung phát động các phong trào thi đua thực hiện những công trình, phần việc trọng tâm của địa phương; tiếp tục kiểm tra, giám sát, phát hiện tuyên dương đột xuất những cá nhân, điển hình tiên tiến, nhằm động viên, khích lệ để có những thành tích cao hơn trong lao động, sản xuất, những cá nhân, tập thể anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới...Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã kiểm tra công tác TĐ - KT tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; thắp...

Ngày 7- 12, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng T.Ư đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bạc Liêu về công tác thi đua khen thưởng của địa phương.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan biểu dương thành tích đạt được trong công tác thi đua – khen thưởng (TĐ – KT) của Bạc Liêu thời gian qua. Phó Chủ tịch nước lưu ý lãnh đạo, Hội đồng TĐ – KT Bạc Liêu cần tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào TĐ – KT; tập trung phát động các phong trào thi đua thực hiện những công trình, phần việc trọng tâm của địa phương; tiếp tục kiểm tra, giám sát, phát hiện tuyên dương đột xuất những cá nhân, điển hình tiên tiến, nhằm động viên, khích lệ để có những thành tích cao hơn trong lao động, sản xuất, những cá nhân, tập thể anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới…

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã kiểm tra công tác TĐ – KT tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; thắp hương Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới huyện Vĩnh Lợi.

* Chiều 7-12, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn sau 2 năm triển khai thí điểm đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” đến năm 2020 theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Tại buổi làm việc, sau khi nghe các đồng chí lãnh đạo báo cáo về thực hiện đề án, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Thanh Hóa phải coi đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một giải pháp thực hiện quy hoạch nhân lực của tỉnh.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu: Thời gian tới, Thanh Hóa cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lao động nông thôn về vai trò của đào tạo nghề với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế – xã hội. Tỉnh cần rà soát lại kế hoạch năm 2012 và những năm tiếp theo, tiến hành phân loại ngành nghề để có định hướng tốt trong việc cung cấp thông tin về những ngành nghề có triển vọng cho người nông dân. Thanh Hóa cần quan tâm đào tạo nguồn nhân lực góp phần phát triển hơn nữa nghề truyền thống để mang lại giá trị kinh tế cao, tập trung điều chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết việc đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho người lao động, “lôi kéo” được các doanh nghiệp cùng tham gia vào công tác đào tạo nghề… Đồng thời tỉnh cần chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở dạy nghề đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã tới thăm làng nghề truyền thống đúc đồng Chè Đông, xã Thiệu Trung, Công ty may Thiệu Đô huyện Thiệu Hóa, lớp dạy nghề lúa lai tại xã Định Hòa (huyện Yên Định)… là những đơn vị thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giúp người lao động nông thôn nâng cao thu nhập, có nghề ổn định.

Theo Nhandan