Thứ sáu,  19/08/2022

Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV: Các tổ sôi nổi thảo luận

Theo chương trình, ngày 9/12/2011, Đài PTTH tỉnh sẽ tường thuật trực tiếp phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường; thông qua các Nghị quyết và sẽ bế mạc Kỳ họp vào chiều ngày 9/12/2011.

LSO-Ngày 8/12/2011, ngày làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV, các đại biểu tiếp tục nghe các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh năm 2011, chương trình hoạt động năm 2012; thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh đối với HĐND, UBND tỉnh; các tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về việc thông qua chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2012; việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2011; việc thông qua chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2012.
Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ ba thảo luận tại tổ – Ảnh: Đình Quang
Sau khi nghe và nghiên cứu các báo cáo, Kỳ họp đã chia thành 4 tổ để các đại biểu thảo luận. Tại các tổ, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận những vấn đề xung quanh các lĩnh vực phát triển kinh tế; đầu tư, xây dựng cơ bản, quy hoạch, tài nguyên, môi trường; lĩnh vực văn hóa – xã hội; lĩnh vực tư pháp, an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Trong đó tập trung thảo luận, phân tích các nhân tố tác động đến tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh, tính bền vững của tăng trưởng; phân tích nguyên nhân tổng sản lượng lương thực không đạt kế hoạch, tiến độ các dự án trồng rừng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông – lâm nghiệp chậm; hạn chế của việc phát triển mạng lưới dịch vụ nông lâm nghiệp; tiến độ lập quy hoạch chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; hiệu quả công tác xúc tiến thương mại; tình trạng thất thu ngân sách; giải pháp khắc phục một số khoản nợ đọng thuế kéo dài chưa được xử lý dứt điểm; những vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; vấn đề thu hút vốn đầu tư; công tác quản lý tài nguyên và môi trường còn hạn chế, nhất là trong quản lý đất đai, khai thác khoáng sản.
Đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội, đại biểu tập trung thảo luận chất lượng giáo dục ở khu vực nông thôn, vùng cao, vùng khó khăn; chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân ở tuyến cơ sở còn yếu; vấn đề giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, phát triển thị trường lao động chưa có chuyển biến; đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu; tình trạng nợ BHXH, nợ đóng BHYT cho người lao động ở các doanh nghiệp còn lớn.
Trong lĩnh vực tư pháp, tình hình khiếu kiện, đặc biệt là khiếu kiện đông người vẫn còn xảy ra. Tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, tiến độ thi hành một số vụ án dân sự còn chậm, số lượng án tồn đọng chuyển sang năm sau thi hành còn lớn; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhìn chung hiệu quả chưa cao. Công tác cải cách thủ tục hành chính còn hạn chế, các giải pháp khắc phục.
Theo chương trình, ngày 9/12/2011, Đài PTTH tỉnh sẽ tường thuật trực tiếp phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường; thông qua các Nghị quyết và sẽ bế mạc Kỳ họp vào chiều ngày 9/12/2011.

Thanh Huyền