Thứ ba,  16/08/2022

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Sáng 8-12, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa 17 khai mạc Kỳ họp thứ 4. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, dự kỳ họp. Cùng dự có đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.Sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội; dự toán, phân bổ ngân sách; vốn đầu tư XDCB; bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác tiếp dân; công tác xét xử; tình hình tội phạm và công tác kiểm sát; thông báo của UBMTTQ tỉnh tham gia xây dựng, củng cố chính quyền...Phát biểu ý kiến tại kỳ họp, đồng chí Tô Huy Rứa ghi nhận, biểu dương những...
Sáng 8-12, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa 17 khai mạc Kỳ họp thứ 4. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, dự kỳ họp. Cùng dự có đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế – xã hội; dự toán, phân bổ ngân sách; vốn đầu tư XDCB; bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác tiếp dân; công tác xét xử; tình hình tội phạm và công tác kiểm sát; thông báo của UBMTTQ tỉnh tham gia xây dựng, củng cố chính quyền…

Phát biểu ý kiến tại kỳ họp, đồng chí Tô Huy Rứa ghi nhận, biểu dương những thành tựu của tỉnh Bắc Ninh đạt được trong năm 2011; đồng thuận, nhất trí cao với các mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2012; đồng chí Tô Huy Rứa định hướng một số vấn đề trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội những năm tiếp theo, trong đó tỉnh cần làm tốt công tác dự báo và hoạch định để bảo đảm phát triển nhanh và bền vững. Đồng chí Tô Huy Rứa mong muốn các vị đại biểu phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Theo Nhandan