Thứ bảy,  20/08/2022

Kỳ họp thứ ba – HĐND tỉnh khóa XV thành công tốt đẹp

Ngày 9/12/2011, Kỳ họp thứ ba - HĐND tỉnh khóa XV tiếp tục ngày làm việc thứ 3 và bế mạc kỳ họp. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn bế mạc kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVTại phiên họp, các đại biểu đã nghe Thư ký kỳ họp báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại tổ. Theo đó các ý kiến cơ bản nhất trí với nhận định, đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và báo cáo của ngành hữu quan là sát với tình hình thực tế của tỉnh. Các ý kiến thảo luận tập trung phân tích, đánh giá, bổ sung về những thuận lợi, kết quả đạt được và những khó khăn, đồng thời phân tích, làm rõ thêm nguyên nhân của một số hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ năm 2011; đưa ra các kiến nghị, giải pháp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu năm 2012. Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ giải trình trong kỳ họp...

Ngày 9/12/2011, Kỳ họp thứ ba – HĐND tỉnh khóa XV tiếp tục ngày làm việc thứ 3 và bế mạc kỳ họp.
Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn bế mạc kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Thư ký kỳ họp báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại tổ. Theo đó các ý kiến cơ bản nhất trí với nhận định, đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và báo cáo của ngành hữu quan là sát với tình hình thực tế của tỉnh. Các ý kiến thảo luận tập trung phân tích, đánh giá, bổ sung về những thuận lợi, kết quả đạt được và những khó khăn, đồng thời phân tích, làm rõ thêm nguyên nhân của một số hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ năm 2011; đưa ra các kiến nghị, giải pháp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu năm 2012.
Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ giải trình trong kỳ họp
Đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan giải trình trong kỳ họp


Trong phần chất vấn và trả lời chất vấn, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải trình và làm rõ thêm những vấn đề các đại biểu chất vấn như nguyên nhân mất mùa; việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân; công tác quản lý, bảo vệ rừng. Lãnh đạo Sở Công thương giải trình làm rõ vấn đề về đường điện ở khu dân cư xuống cấp không an toàn; nhiệm vụ phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp năm 2012. Lãnh đạo Sở Tài nguyên & Môi trường làm rõ vấn đề công tác giải phóng mặt bằng, công tác quản lý, khai thác khoáng sản; vấn đề thanh tra, kiểm tra, cấp phép cho các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Đại biểu HĐND tỉnh đóng góp ý kiến vào nghị quyết trong kỳ họp HĐND tỉnh

Sau phần chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ toạ kỳ họp đã tóm tắt kết quả thảo luận và những vấn đề cần tập trung thảo luận tại hội trường. Kỳ họp cũng đã nghe dự thảo 11 Nghị quyết của HĐND tỉnh, bổ sung ý kiến cho các nghị quyết và nhất trí biểu quyết thông qua 11 nghị quyết của HĐND tỉnh.
Phát biểu bế mạc, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực, khẩn trương của các đại biểu và khẳng định kỳ họp thứ ba – HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2011-2016 đã thành công tốt đẹp. Để phát huy những kết quả của kỳ họp, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung như: công tác tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp; thường xuyên phát huy vai trò trách nhiệm của HĐND và đại biểu HĐND; tuyên truyền nâng cao năng lực quản lý, điều hành hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền, quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết 11 của Chính phủ. Sau kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đồng thời thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, thực hiện tốt nhiệm vụ của Người đại biểu nhân dân.
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết trong kỳ họp

Như vậy, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, khẩn trương, kỳ họp thứ ba – HĐND tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2011-2016 đã thành công tốt đẹp.Thanh Huyền - Đình Quang