Thứ sáu,  19/08/2022

Đoàn công tác UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo thành phố Sùng Tả (Trung Quốc)

Tại buổi làm việc, ông Ngô Nham, Thường vụ thành ủy, Phó Thị trưởng thành phố Sùng Tả đã khái quát tình hình thành phố với đoàn. Là một thành phố trẻ, Sùng Tả vốn có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các huyện biên giới của Việt Nam. Trong tương lai, thành phố sẽ có những bước hợp tác phát triển mới với các địa phương của Việt Nam trên cơ sở khai thác tiềm năng, phát triển tình hữu nghị lên một bước mới nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện.

LSO-Ngày 11/12/2011, trong chương trình công tác dự Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp giữa 4 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc), đoàn công tác của tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc.
Toàn cảnh buổi làm việc
Tại buổi làm việc, đồng chí Tô Hùng Khoa đã khái quát những kết quả của Hội nghị, khái quát tình hình kinh tế xã hội mà Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Lạng Sơn và Quảng Tây vốn có truyền thống văn hóa hữu nghị lâu đời. Vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện trên tinh thần 4 tốt và 16 chữ vàng mà lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước đã đề ra.
Đặc biệt, Sùng Tả có đường biên giới giáp với một số huyện của Việt Nam, vì vậy cần tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực giao thông vận tải, thương mại, khoa học công nghệ, cũng như cùng giải quyết các vấn đề liên quan đến cư dân biên giới để thực sự xây dựng một vùng biên giới hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.
Tại buổi làm việc, ông Ngô Nham, Thường vụ thành ủy, Phó Thị trưởng thành phố Sùng Tả đã khái quát tình hình thành phố với đoàn. Là một thành phố trẻ, Sùng Tả vốn có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các huyện biên giới của Việt Nam. Trong tương lai, thành phố sẽ có những bước hợp tác phát triển mới với các địa phương của Việt Nam trên cơ sở khai thác tiềm năng, phát triển tình hữu nghị lên một bước mới nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện.

Đông Bắc