Thứ bảy,  09/12/2023

Tân Mỹ sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU

LSO-Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 14-11-2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện trong tình hình mới, 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền xã biên giới Tân Mỹ, huyện Văn Lãng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08 và đã có những bước chuyển mình quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh.Công ty khai thác đá tại xã Tân MỹÔng Hoàng Minh Hạnh, Bí thư Đảng bộ xã Tân Mỹ cho biết: Ngay sau khi có Nghị quyết số 08-NQ/TU, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền, đồng thời, chỉ đạo các tổ chức như: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với Ban công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã,...

LSO-Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 14-11-2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn về xây dựng vùng biên giới vững mạnh toàn diện trong tình hình mới, 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền xã biên giới Tân Mỹ, huyện Văn Lãng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 08 và đã có những bước chuyển mình quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh.
Công ty khai thác đá tại xã Tân Mỹ
Ông Hoàng Minh Hạnh, Bí thư Đảng bộ xã Tân Mỹ cho biết: Ngay sau khi có Nghị quyết số 08-NQ/TU, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền, đồng thời, chỉ đạo các tổ chức như: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với Ban công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã, Bộ đội biên phòng phối hợp chặt chẽ trong tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết. Do đó, hệ thống chính trị tiếp tục được xây dựng vững mạnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được đẩy mạnh. Các hội, đoàn thể đều được xếp loại từ khá trở lên. Trên lĩnh vực kinh tế, được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, nguồn vốn các Chương trình 120, 134, 135… được triển khai hiệu quả, đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo của một xã biên giới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.
Cụ thể: Chương trình 120 đã xây dựng được 2 cầu qua suối tại thôn biên giới. Hàng năm, lực lượng dân quân phối hợp với Bộ đội biên phòng vận động nhân dân, đoàn viên phát quang, tu sửa đường tuần tra biên giới, cột mốc với tổng số vốn trên 500 triệu đồng. Chương trình 134 đã triển khai xây dựng được 3 cầu vượt suối với tổng số vốn hơn 3 tỷ đồng; hỗ trợ xóa nhà dột nát, xây dựng nhà cho đồng bào nghèo nơi biên giới được 54 nhà. Chương trình 135 đã nâng cấp, cải tạo được 4,3 km đường; hỗ trợ xây dựng 3 nhà họp thôn với tổng số 35 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền xã còn làm tốt công tác vận động nhân dân chăm sóc, bảo vệ rừng, tăng diện tích trồng cây ăn quả, cây lương thực…góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân.
Với 5,5 km đường biên giới với Trung Quốc, những năm qua, Tân Mỹ là một trong những điểm nóng về tình hình an ninh trật tự. Trước tình hình đó, Ban Công an xã, Mặt trận Tổ quốc làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cũng như phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Văn Lãng, xử lý kịp thời nhiều vụ việc xảy ra trên địa bàn. Theo đó, đã tổ chức tuyên truyền trong nhà trường về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội; tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã về tầm quan trọng của việc bảo vệ lãnh thổ biên giới quốc gia; kết quả phân giới cắm mốc; vận động nhân dân thôn biên giới phát quang và tích cực tham gia quản lý bảo vệ đường biên, cột mốc giáp với trên 20 cột mốc. Qua 5 năm đã thực hiện được hàng nghìn ngày công lao động, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định.

Với những kết quả đã đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tân Mỹ đã có sự thay đổi rõ rệt. Hệ thống chính trị vững mạnh, cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân, kinh tế – xã hội phát triển ổn định. Với những nỗ lực và quyết tâm của mình, Tân Mỹ đang dần thay đổi diện mạo, xây dựng vùng biên giới phát triển toàn diện theo đúng tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TU.

Đình Quyết