Thứ hai,  04/12/2023

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ

Chiều 13-12, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện hai Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chỉ đạo hội nghị.Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo Nghị quyết số 42 NQ/T.Ư của Bộ Chính trị ngày 30-11-2004, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ban hành các chỉ thị và xây dựng kế hoạch để triển khai có hiệu quả. Ở 138 địa phương, đơn vị thuộc thành phố và các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành trung ương đã quy hoạch gần năm nghìn cán bộ dự bị các chức danh cấp mình quản lý. Với khối quận, huyện, trong nhiệm kỳ 2005-2010, đã có 7.886 cán bộ được quy hoạch, nhiều cán bộ được đưa đi đào tạo, bồi dưỡng và đề bạt, bổ nhiệm. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ đã được chú trọng nâng cao trong công tác quy hoạch. Thành phố đã xét...
Chiều 13-12, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện hai Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo Nghị quyết số 42 NQ/T.Ư của Bộ Chính trị ngày 30-11-2004, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ban hành các chỉ thị và xây dựng kế hoạch để triển khai có hiệu quả. Ở 138 địa phương, đơn vị thuộc thành phố và các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành trung ương đã quy hoạch gần năm nghìn cán bộ dự bị các chức danh cấp mình quản lý. Với khối quận, huyện, trong nhiệm kỳ 2005-2010, đã có 7.886 cán bộ được quy hoạch, nhiều cán bộ được đưa đi đào tạo, bồi dưỡng và đề bạt, bổ nhiệm. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ đã được chú trọng nâng cao trong công tác quy hoạch. Thành phố đã xét chọn và đưa vào nguồn quy hoạch dài hạn 1.204 cán bộ là công chức trẻ đã qua công tác đoàn thể, quản lý ở cơ sở, sinh viên ưu tú, công nhân có năng lực. Đã có 431 cán bộ trẻ được đề bạt, bổ nhiệm các chức danh trưởng, phó trưởng phòng, ban, các sở, ngành; 847 cán bộ trẻ được kết nạp Đảng; 277 cán bộ trẻ tham gia cấp ủy cơ sở và 98 cán bộ trẻ được bầu vào cấp ủy cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2010-2015.

Cùng với công tác quy hoạch cán bộ, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/T.Ư ngày 25-1-2002 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ở khối quận, huyện, đã có 2.709 cán bộ được luân chuyển công tác theo hướng bố trí chức vụ cao hơn hoặc tương đương. Sau khi luân chuyển, hầu hết cán bộ đều phấn đấu, hòa nhập, nắm bắt và điều hành công việc tốt. Các địa phương cho rằng, việc luân chuyển cán bộ trẻ tuổi về phường, xã để rèn luyện, đào tạo đã góp phần chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho những nhiệm kỳ sau.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh, cần tăng cường công tác giám sát, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh trong công tác quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện tốt hai Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch và luân chuyển cán bộ. Quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò của công tác quy hoạch, đào tạo và luân chuyển cán bộ trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Theo Nhandan