Thứ ba,  16/08/2022

Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ III

Ngày 14-12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội, Hội Xuất bản (Hội XB) Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2011-2015). Đến dự, có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận văn học - nghệ thuật T.Ư; Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đại diện các bộ, ban, ngành hữu quan cùng 204 đại biểu thuộc 155 chi hội xuất bản trong cả nước.Thay mặt Ban Chấp hành Hội XB khóa II (2007-2011), ông Nguyễn Kiểm - Chủ tịch Hội, trình bày Báo cáo Nâng cao vai trò Hội Xuất bản Việt Nam, đóng góp có hiệu quả vào việc xây dựng và phát triển sự nghiệp xuất bản Việt Nam trong thời kỳ mới. Năm năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do tác động tiêu cực của suy giảm kinh tế, hoạt động xuất bản Việt Nam vẫn có những bước tiến đáng kể, với số lượng tên sách và số bản sách xuất bản hằng năm vẫn được giữ vững và...
Ngày 14-12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Hà Nội, Hội Xuất bản (Hội XB) Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2011-2015). Đến dự, có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận văn học – nghệ thuật T.Ư; Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đại diện các bộ, ban, ngành hữu quan cùng 204 đại biểu thuộc 155 chi hội xuất bản trong cả nước.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội XB khóa II (2007-2011), ông Nguyễn Kiểm – Chủ tịch Hội, trình bày Báo cáo Nâng cao vai trò Hội Xuất bản Việt Nam, đóng góp có hiệu quả vào việc xây dựng và phát triển sự nghiệp xuất bản Việt Nam trong thời kỳ mới. Năm năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do tác động tiêu cực của suy giảm kinh tế, hoạt động xuất bản Việt Nam vẫn có những bước tiến đáng kể, với số lượng tên sách và số bản sách xuất bản hằng năm vẫn được giữ vững và tiếp tục tăng; từ năm 2006 đến nay, bình quân mỗi năm cả nước đã xuất bản 25.000 tên sách với 280 triệu bản sách. Đồng thời, Hội XB đã phối hợp các cơ quan chỉ đạo, quản lý xuất bản để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các cấp Hội và hội viên xây dựng chương trình hành động cụ thể để thực hiện Chỉ thị 42 CT/TW về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản và Luật Xuất bản sửa đổi 2004… Nhìn chung, hoạt động của Hội XB đi đúng hướng, có chất lượng, cơ bản thực hiện được chương trình hoạt động của toàn khóa.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những nỗ lực và thành tựu mà đội ngũ, những người làm công tác xuất bản nước nhà đã đạt được trong những năm qua, trong đó có vai trò quan trọng của Hội XB; đồng thời chỉ ra một số hạn chế, yếu kém của ngành. Đồng chí khẳng định: “Đảng ta luôn coi xuất bản là bộ phận quan trọng trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, có vai trò to lớn trong việc tích lũy và truyền bá tri thức và các giá trị tinh thần, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa, xây dựng và phát triển toàn diện nhân cách con người. Định hướng hoạt động của Hội Xuất bản Việt Nam trong giai đoạn tới, đồng chí Đinh Thế Huynh cho rằng: Để thực hiện ba nhiệm vụ lớn của ngành xuất bản là hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa và xã hội hóa, Hội cần tích cực hoạt động theo vai trò, trách nhiệm của một tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp của những người làm xuất bản; phấn đấu thực hiện nhiệm vụ sản xuất, phổ biến, quảng bá rộng rãi trong xã hội và ra nước ngoài các ấn phẩm xuất bản có giá trị về văn hóa, khoa học, nghệ thuật của Việt Nam và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đặc biệt, năm 2012 sẽ sửa đổi Luật Xuất bản, Hội cần tập trung nghiên cứu, đóng góp những ý kiến xây dựng, thiết thực cho việc sửa đổi, bổ sung Luật. Bên cạnh đó, Hội cần xây dựng và hoàn thiện Quy ước đạo đức nghề nghiệp của những người làm công tác xuất bản, cũng như Quy chế đánh giá, thẩm định xuất bản phẩm. Giải thưởng sách Việt Nam do Hội chủ trì cũng cần tiếp tục tổ chức tốt nhằm góp phần nâng cao chất lượng, nội dung và hình thức của sách cũng như các ấn phẩm khác của các nhà xuất bản.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam khóa III gồm 29 đồng chí. Trong phiên họp đầu tiên cùng ngày, Ban Chấp hành Hội đã bầu đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, giữ chức Chủ tịch Hội Xuất bản khóa III, cùng năm Phó Chủ tịch Hội và chín Ủy viên thường vụ.

Theo Nhandan