Thứ ba,  27/02/2024

Chăm lo Tết cho người lao động

Chỉ còn hơn một tháng nữa là nhân dân và người lao động cả nước sẽ đón Tết cổ truyền Nhâm Thìn năm 2012. Những ngày này, một trong những vấn đề được đông đảo người lao động quan tâm là việc thưởng Tết của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước.Thưởng Tết là một việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với người lao động, bởi không chỉ thể hiện sự đánh giá công sức làm việc, sự cống hiến trong cả năm mà còn là khoản kinh phí để giúp mọi người mua sắm Tết, lo Tết cho gia đình và bản thân. Có thể nói, hầu hết cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động đều mong chờ thưởng Tết xứng đáng với sự đóng góp của cá nhân qua một năm làm việc, lao động. Những năm trước đây và ngay cả thời điểm hiện nay, đã xuất hiện những vấn đề đáng suy nghĩ trong thưởng Tết cho người lao động. Đó là hiện tượng có đơn vị, doanh nghiệp thưởng Tết với số tiền rất lớn, trong khi nhiều người lao động, nhất là công nhân, nhân viên hành...

Chỉ còn hơn một tháng nữa là nhân dân và người lao động cả nước sẽ đón Tết cổ truyền Nhâm Thìn năm 2012. Những ngày này, một trong những vấn đề được đông đảo người lao động quan tâm là việc thưởng Tết của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước.
Thưởng Tết là một việc làm có ý nghĩa quan trọng đối với người lao động, bởi không chỉ thể hiện sự đánh giá công sức làm việc, sự cống hiến trong cả năm mà còn là khoản kinh phí để giúp mọi người mua sắm Tết, lo Tết cho gia đình và bản thân. Có thể nói, hầu hết cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động đều mong chờ thưởng Tết xứng đáng với sự đóng góp của cá nhân qua một năm làm việc, lao động.
Những năm trước đây và ngay cả thời điểm hiện nay, đã xuất hiện những vấn đề đáng suy nghĩ trong thưởng Tết cho người lao động. Đó là hiện tượng có đơn vị, doanh nghiệp thưởng Tết với số tiền rất lớn, trong khi nhiều người lao động, nhất là công nhân, nhân viên hành chính sự nghiệp, các thầy giáo, cô giáo… lại được thưởng Tết rất ít, thậm chí có những người không được thưởng Tết.
Chênh lệch quá lớn trong thưởng Tết đã tạo ra những tâm tư, bức xúc trong dư luận xã hội, bởi trên thực tế đất nước ta vẫn còn nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, tái nghèo còn cao… Việc thưởng Tết xứng đáng, trả lương đúng hạn, trong đó đặc biệt quan tâm đến người lao động nghèo, lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ là hoạt động có ích, thiết thực của các doanh nghiệp. Bởi nếu được quan tâm cụ thể, người lao động sẽ gắn bó hơn với doanh nghiệp, không “nhảy” việc, không nghỉ việc, nhờ vậy doanh nghiệp sẽ có lực lượng lao động ổn định, quan hệ lao động tốt, hài hòa.
Vẫn biết rằng, việc thưởng Tết thường căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Năm nay, nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn nhưng việc thưởng Tết rất cần được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chú trọng, nhất là đối với công nhân lao động, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các doanh nghiệp tuyệt đối không được chây ỳ, nợ lương, nợ thưởng của người lao động, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và kế hoạch đón Tết của mọi người. Bên cạnh đó, việc thưởng Tết cần được thông báo sớm, thực hiện công bằng, công khai và minh bạch. Cần khắc phục hiện tượng cùng một lĩnh vực, cùng một chuyên ngành, nhưng nơi này thì được thưởng Tết quá cao, đơn vị khác lại được thưởng quá thấp. Ngoài ra, cần tránh việc các doanh nghiệp lấy lý do năm nay gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh để hạ thấp mức thưởng Tết cho người lao động, thậm chí cắt thưởng, chậm lương trong khi thực tế không hẳn như vậy.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng sở lao động – thương binh và xã hội các tỉnh, thành phố cần quan tâm việc gửi công văn yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo tình hình tiền lương năm 2011 và kế hoạch thưởng Tết năm 2012 cho người lao động trên địa bàn. Đây là công việc cần thiết, cấp bách nhằm giúp các cơ quan chức năng nắm bắt chính xác việc trả lương, thưởng Tết cho người lao động. Qua đó, có thể động viên, khuyến khích các doanh nghiệp quan tâm những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tham gia góp ý với doanh nghiệp điều chỉnh mức thưởng Tết nếu thấy bất hợp lý.

Theo Nhandan