Thứ ba,  27/02/2024

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về pháp luật

Sáng 16/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật (Nghị định 78).Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: TH) Báo cáo của Bộ Tư pháp cho thấy, về tổng thể, hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật của Việt Nam trong 3 năm qua đã từng bước được mở rộng về phạm vi và nâng cao về lượng. Theo đó, số lượng các chương trình, dự án cũng như các hình thức hợp tác khác có sự tăng dần qua các năm. Bên cạnh khối các cơ quan trung ương, hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật đã từng bước được chuyển dần về địa phương. Chất lượng hợp tác cũng từng bước được cải thiện, tập trung hỗ trợ hiệu quả cho các cơ quan, tổ chức Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các nội dung, lĩnh vực được giao phụ trách. Tuy vậy, hợp tác với nước ngoài về pháp luật trong thời gian qua cũng bộc lộ một...

Sáng 16/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật (Nghị định 78).

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: TH)


Báo cáo của Bộ Tư pháp cho thấy, về tổng thể, hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật của Việt Nam trong 3 năm qua đã từng bước được mở rộng về phạm vi và nâng cao về lượng. Theo đó, số lượng các chương trình, dự án cũng như các hình thức hợp tác khác có sự tăng dần qua các năm. Bên cạnh khối các cơ quan trung ương, hoạt động hợp tác quốc tế về pháp luật đã từng bước được chuyển dần về địa phương. Chất lượng hợp tác cũng từng bước được cải thiện, tập trung hỗ trợ hiệu quả cho các cơ quan, tổ chức Việt Nam hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các nội dung, lĩnh vực được giao phụ trách.

Tuy vậy, hợp tác với nước ngoài về pháp luật trong thời gian qua cũng bộc lộ một số tồn tại, bất cập như: cơ bản vẫn làm theo lối mòn, chắp vá, nặng về sự vụ; chưa có định hướng mang tính chiến lược, thiếu tính toàn diện; quản lý nhà nước đối với hợp tác quốc tế về pháp luật chưa thực sự hiệu quả…
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên nhấn mạnh: Hợp tác quốc tế có ý nghĩa lớn trong xây dựng pháp luật. Trong quá trình hội nhập, xây dựng nhà nước pháp quyền, nếu không có sự hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật thì các văn bản, các vấn đề pháp lý đặt ra sẽ không có biện pháp giải quyết phù hợp thông lệ quốc tế, những tư duy mới trong xây dựng pháp luật sẽ không được tiếp thu và ứng dụng.
Nghị định 78 được ban hành đã góp phần củng cố khung pháp luật đối với hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực hợp tác với nước ngoài về pháp luật. Tuy nhiên, qua theo dõi, kiểm tra của Bộ Tư pháp cho thấy việc tuân thủ Nghị định 78 còn chưa được đầy đủ ở tất cả các cơ quan, tổ chức có hoạt động hợp tác về pháp luật, một số quy định của Nghị định đã bộc lộ những bất cập, hạn chế, đặc biệt chưa bao quát đầy đủ các hoạt động hợp tác phi dự án, nhỏ lẻ hoặc lồng ghép trong các hoạt động hợp tác thuộc các lĩnh vực khác.
Do vậy, sau 3 năm triển khai thực hiện, đây là thời điểm thích hợp để rà soát, đánh giá lại một các tổng thể tình hình thực hiện Nghị định 78 để phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những hạn chế, bất cập về thể chế cũng như trong thực tiễn triển khai, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về pháp luật.
Tại Hội nghị, đại diện Bộ Công an, Sở Tư pháp Hải Phòng, Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp đã tích cực thảo luận về những nội dung liên quan đến dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 78, cũng như đưa ra các kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 78 nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về pháp luật./.

Theo CPV