Thứ ba,  16/08/2022

CCB Bắc Sơn phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

Ông Dương Công Dũng, Chủ tịch Hội CCB huyện Bắc Sơn cho biết, được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các cán bộ, hội viên CCB luôn phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đầu tàu gương mẫu trong mọi hoạt động phong trào, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục tập trung giúp đỡ hội viên xóa nhà dột nát, phát triển kinh tế, vươn lên xóa nghèo, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho gia đình cán bộ, hội viên CCB.

LSO-Đoàn kết, vận động các thế hệ CCB giữ vững, phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” luôn là nhiệm vụ hàng đầu của các cấp hội và hội viên CCB. Trong thời gian qua, cán bộ, hội viên CCB huyện Bắc Sơn đã đoàn kết, gương mẫu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, chăm lo đời sống cho hội viên, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh trật tự địa phương.
Ông Dương Thời Giang, CCB huyện Bắc Sơn thành công
với mô hình VAC cho thu nhập gần 200 triệu đồng/năm
Hội CCB huyện Bắc Sơn hiện có 3.554 hội viên, sinh hoạt ở 21 hội cơ sở, 196 chi hội thôn, bản. Trong năm qua, hội CCB huyện đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nắm bắt tâm tư, tình cảm nguyện vọng của cán bộ, hội viên để xây dựng nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Nhờ đó đã tạo nên sự thống nhất cao, toàn thể cán bộ, hội viên CCB luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước. Các hội viên CCB được nhân dân tín nhiệm, bầu giữ các chức danh ở thôn bản đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm quản lý tốt địa bàn phụ trách. Vì thế, trong đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp vừa qua, đã có 183 đồng chí tham gia ứng cử và 145 đồng chí trúng cử HĐND xã. Cùng với đó, hội còn vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Kết quả có gần 90% hội cơ sở, chi hội đạt trong sạch, vững mạnh; trên 85% hội viên gương mẫu và 85% gia đình hội viên đạt chuẩn văn hóa. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững, hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 1.249 gia đình hội viên vay vốn với tổng số dư nợ hơn 24 tỷ đồng. Nguồn vốn vay được hội viên sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, trả gốc và lãi đúng thời hạn, không có xâm tiêu, nợ đọng. Các hội viên còn tích cực tham gia xây dựng quỹ hội để cho nhau vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp. Đến nay 21/21 hội cơ sở có quỹ, trung bình đạt 140 nghìn đồng/hội viên, đặc biệt có một số chi hội còn phấn đấu đạt mức 1 triệu đồng/hội viên (như: thôn Hoan Trung I, Hồng Phong 3, Hồng Phong 4). Toàn huyện hiện có 72 mô hình kinh tế của CCB cho thu nhập bình quân 100 triệu đồng/năm. Tiêu biểu như mô hình vườn, ao, chuồng của ông Dương Thời Giang (xã Chiến Thắng); mô hình dịch vụ, đào ao thả cá, trồng hồi của ông Lý Công Cậy (xã Tân Tri); mô hình trồng cây cảnh, nuôi chim, gà thả vườn của ông Nguyễn Văn Quyền (xã Vũ Lễ)…
Đi đôi với công tác xây dựng tổ chức hội, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, hội CCB huyện Bắc Sơn còn tích cực tham gia các chương trình, hoạt động chính trị, kinh tế – xã hội của địa phương. Trong năm, hội đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phối hợp với công an tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông, nâng cao ý thức phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn (29 buổi với 2.741 lượt người tham gia). Bằng sự trải nghiệm, uy tín của mình, cán bộ, hội viên CCB thường xuyên tham gia nói chuyện, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ (được 26 buổi, thu hút gần 2 ngàn lượt thanh niên tham dự). Qua đó định hướng cho thế hệ trẻ một lối sống lành mạnh, có hoài bão, ước mơ đẹp.
Ông Dương Công Dũng, Chủ tịch Hội CCB huyện Bắc Sơn cho biết, được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các cán bộ, hội viên CCB luôn phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đầu tàu gương mẫu trong mọi hoạt động phong trào, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục tập trung giúp đỡ hội viên xóa nhà dột nát, phát triển kinh tế, vươn lên xóa nghèo, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho gia đình cán bộ, hội viên CCB.

Mai Lan