Thứ sáu,  12/08/2022

Tiên Du tập trung khắc phục cơ sở đảng yếu kém

Huyện Tiên Du (Bắc Ninh) là địa bàn có mật độ dân số cao, tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa đang diễn ra nhanh. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đòi hỏi tổ chức đảng phải có sự thay đổi về "chất" trong phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thực trạng này từng tồn tại ở nhiều chi bộ đông đảng viên (từ 60 đảng viên trở lên). Loại hình chi bộ này đang chiếm tỷ lệ không nhỏ ở khu vực nông thôn. Khảo sát tại chín chi bộ ở Tiên Du cho thấy, đảng viên của nhiều xóm, cơ sở sản xuất sinh hoạt tại một chi bộ. Trong các chi bộ này, số đảng viên là cán bộ hưu trí, người cao tuổi thường chiếm số đông, có nơi tới hai phần ba.Cán bộ lãnh đạo các xã Tam Tảo, Phú Lâm, Minh Đạo khái quát đặc điểm của chi bộ đông đảng viên là: Giàu kinh nghiệm, trí tuệ; dễ phân công công tác; dễ phát huy nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt; dễ giám sát cán...
Huyện Tiên Du (Bắc Ninh) là địa bàn có mật độ dân số cao, tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa đang diễn ra nhanh. Tình hình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn đòi hỏi tổ chức đảng phải có sự thay đổi về “chất” trong phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thực trạng này từng tồn tại ở nhiều chi bộ đông đảng viên (từ 60 đảng viên trở lên). Loại hình chi bộ này đang chiếm tỷ lệ không nhỏ ở khu vực nông thôn. Khảo sát tại chín chi bộ ở Tiên Du cho thấy, đảng viên của nhiều xóm, cơ sở sản xuất sinh hoạt tại một chi bộ. Trong các chi bộ này, số đảng viên là cán bộ hưu trí, người cao tuổi thường chiếm số đông, có nơi tới hai phần ba.

Cán bộ lãnh đạo các xã Tam Tảo, Phú Lâm, Minh Đạo khái quát đặc điểm của chi bộ đông đảng viên là: Giàu kinh nghiệm, trí tuệ; dễ phân công công tác; dễ phát huy nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt; dễ giám sát cán bộ… Tuy nhiên, chi bộ đông đảng viên với tuổi tác, trình độ nghiệp vụ và nhận thức rất khác nhau nên cũng khó quản lý, lãnh đạo; khó có nơi tập trung và thống nhất ngày, giờ sinh hoạt đảng.

Việt Đoàn là xã thuần nông, đông dân nhất của huyện. Chi bộ Đông Sơn có 75 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Muộn, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Có những năm Chi bộ Đông Sơn năng lực lãnh đạo thấp, không đạt trong sạch, vững mạnh (TSVM), nguyên nhân do lúng túng trong phương thức lãnh đạo. Huyện ủy triển khai, thực hiện đề án nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Với các chi bộ nông thôn còn hạn chế, yếu kém, cấp ủy các cấp đã dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo củng cố. Với Chi bộ Đông Sơn, Chi ủy khi được kiện toàn củng cố đã hướng mạnh nội dung lãnh đạo vào các chuyên đề phát triển sản xuất trên địa bàn. Các chuyên đề được chi bộ lãnh đạo như đưa giống lúa lai vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng hay công tác thú y bảo đảm cho các hộ trong thôn mở rộng chăn nuôi đã góp phần nâng cao đời sống nông dân. Vai trò, hiệu lực lãnh đạo của chi bộ được khẳng định, từ năm 2008 đến nay chi bộ liên tục đạt TSVM.

Trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của Huyện ủy Tiên Du nhiều năm liền, là vực dậy những chi bộ, đảng bộ hiệu lực lãnh đạo thấp. Xã Minh Đạo nằm trong dự án phát triển công nghiệp, nhưng cán bộ chủ chốt chưa ngang tầm nhiệm vụ, hiệu lực lãnh đạo thấp. Tình hình an ninh chính trị địa bàn xã mất ổn định. Trước năm 2010, Đảng bộ xã có chi bộ yếu kém, cán bộ chủ chốt vi phạm kỷ luật. Huyện ủy một mặt chỉ đạo kiểm tra kết luận rõ vi phạm, mặt khác tăng cường công tác giám sát. Ban Thường vụ Huyện ủy phân công cấp ủy viên cùng cấp ủy địa phương tập trung xử lý, giải quyết các vấn đề “nóng” trong nhân dân. Các đồng chí này cùng cấp ủy phát huy dân chủ đề ra nhiều giải pháp bảo đảm vai trò lãnh đạo của cấp ủy. Tình hình Đảng bộ đi vào ổn định. Năm 2011, Đảng bộ xã Minh Đạo lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ.

Đảng bộ huyện Tiên Du có 14 đảng bộ xã, thị trấn và 128 chi bộ trực thuộc. Nhiều năm liền qua phân loại, Đảng bộ không có tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) yếu kém, số đạt TSVM luôn chiếm từ 91% trở lên. Kết quả trên có được là do cấp ủy các cấp đã luôn coi trọng đổi mới lề lối làm việc, nội dung và tác phong lãnh đạo.

Đã thành nền nếp, ngày mồng ba hằng tháng, cán bộ chủ chốt của huyện Tiên Du về các xã sinh hoạt cùng chi bộ. Đây là quy chế hoạt động toàn khóa của Huyện ủy. Theo đó, vào ngày này, cấp ủy viên và trưởng, phó các phòng ban, ngành của huyện là đảng viên xuống dự sinh hoạt tại các chi bộ. Có thể thấy, hướng về cơ sở, giải quyết các vấn đề từ cơ sở là nội dung đổi mới về phương pháp, tác phong lãnh đạo của huyện Tiên Du.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhân Chiến đến Đảng bộ xã Hoàn Sơn, là địa bàn có khu công nghiệp của tỉnh, cùng sinh hoạt, trao đổi với cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo nội dung công tác bảo vệ môi trường và giải quyết lao động, việc làm tại xã. Tháng 9-2011, khi trên địa bàn huyện nổi lên nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, để mở tuyến tỉnh lộ 295B, thì các đồng chí Tỉnh ủy viên là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã về sinh hoạt trực tiếp tại Đảng ủy xã và tiếp xúc với quần chúng tại địa bàn thị trấn Lim và xã Nội Duệ. Qua tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của quần chúng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo địa phương có giải pháp vận động quần chúng, giải quyết chính sách để 78 hộ dân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm, trả lại mặt bằng thi công.

Có thể thấy rằng nền nếp, tác phong làm việc nêu trên bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất từ tỉnh đến huyện, xã với các nhiệm vụ trọng tâm. Với từng địa phương, đã huy động sự tham gia đồng bộ, hiệu quả của hệ thống chính trị với các mục tiêu đề ra. Nhất là tại vùng trọng điểm hoặc khu vực có vấn đề “nóng” cần giải quyết, chấn chỉnh kịp thời. Từ đó, nhiều TCCSĐ của huyện Tiên Du nâng cao được vai trò lãnh đạo. Ở các xã Phật Tích, Liên Bão, Việt Đoàn diễn ra tình trạng vi phạm Luật Đê điều và vi phạm hành lang an toàn giao thông… Huyện ủy trực tiếp về cơ sở chỉ đạo. Cấp ủy và các đoàn thể quần chúng địa phương có chương trình hành động. Gia đình cán bộ, đảng viên gương mẫu cùng vào cuộc tuyên truyền, thực hiện. Qua một tháng hành động cao điểm, hàng trăm hộ dân tại các xã đã tình nguyện phá dỡ các công trình vi phạm. Huyện thành công trong thiết lập lại trật tự kỷ cương về lĩnh vực này. Không chỉ với công tác quản lý nhà nước, an ninh trật tự, kinh nghiệm trên có thể thấy rõ trong lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn, như ở các xã Hoàn Sơn, Phật Tích, Tam Sơn, Hiên Vân, thị trấn Lim.

Theo Nhandan