Thứ ba,  16/08/2022

Cần tập trung nguồn lực để thực hiện việc tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 đúng tiến độ

Ngày 21-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 của Chính phủ đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá tình hình công tác.Chỉ đạo công tác này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực để thực hiện việc tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Các vấn đề được nêu ra trong báo cáo tổng kết phải được nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng để báo cáo bảo đảm chất lượng.Cơ quan thường trực là Bộ Tư pháp cần chủ động thực hiện Báo cáo tổng kết của Chính phủ, không chờ đợi đầy đủ các báo cáo của bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, cần tổ chức các hội thảo khoa học tại ba miền để lấy được đầy đủ các ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, quản lý. Sau khi hoàn thiện, cần báo cáo xin ý kiến tại phiên họp của Chính phủ. Việc hoàn thiện các báo cáo cần cô đọng, bảo đảm chất lượng trên tinh thần...

Ngày 21-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 của Chính phủ đã chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá tình hình công tác.

Chỉ đạo công tác này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực để thực hiện việc tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Các vấn đề được nêu ra trong báo cáo tổng kết phải được nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng để báo cáo bảo đảm chất lượng.

Cơ quan thường trực là Bộ Tư pháp cần chủ động thực hiện Báo cáo tổng kết của Chính phủ, không chờ đợi đầy đủ các báo cáo của bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, cần tổ chức các hội thảo khoa học tại ba miền để lấy được đầy đủ các ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học, quản lý. Sau khi hoàn thiện, cần báo cáo xin ý kiến tại phiên họp của Chính phủ. Việc hoàn thiện các báo cáo cần cô đọng, bảo đảm chất lượng trên tinh thần dân chủ, cầu thị, đáp ứng được yêu cầu của việc tổng kết và kỳ vọng của nhân dân.

Tuy nhiên, do thời gian tổng kết ngắn, vào thời điểm cuối năm nên việc huy động cán bộ vào công tác tổng kết còn gặp nhiều khó khăn. Một số địa phương thiếu cán bộ có trình độ, kinh nghiệm. Bên cạnh đó, việc chưa chủ động bố trí kinh phí công tác này cũng ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch được giao.

Theo Nhandan