Thứ hai,  04/12/2023

Chủ tịch Thượng viện Thái Lan thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, ngày 22/12, Đoàn đại biểu Thượng viện Vương quốc Thái Lan do Ngài Teeradej Meepien, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.Ngài Teeradej Meepien sinh năm 1940, từng đảm nhiệm các vị trí: Phó Chỉ huy trưởng, Trung tâm An ninh lực lượng thiết giáp, Tổng hành dinh tối cao; Chỉ huy trưởng, Trung tâm An ninh lực lượng thiết giáp, Tổng hành dinh tối cao; Giám đốc, Tổ chức Cựu chiến binh Thái Lan dưới sự bảo trợ của Hoàng gia; Giám đốc Tình báo, Tổng hành dinh tối cao.Chủ tịch Thượng viện Teeradej Meepien là cử nhân (quân sự) của Học viện quân sự Hoàng gia Chulachomklao. Ông cũng tốt nghiệp thạc sĩ khoa học chính trị Đại học Wayne, Detroit, Michigan, Hoa Kỳ và là Tiến sĩ Khoa học chính trị (danh dự) của Đại học Ramkhamhaeng.Ngài Teeradej Meepien đã được phong tặng các Danh hiệu: Đại hiệp sĩ (Hạng đặc biệt) Huân chương Bạch tượng; Đại hiệp sĩ (Hạng đặc biệt) và Huân chương quân công Hoàng gia Thái Lan. Hiện ông là Chủ...

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, ngày 22/12, Đoàn đại biểu Thượng viện Vương quốc Thái Lan do Ngài Teeradej Meepien, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam.


Ngài Teeradej Meepien sinh năm 1940, từng đảm nhiệm các vị trí: Phó Chỉ huy trưởng, Trung tâm An ninh lực lượng thiết giáp, Tổng hành dinh tối cao; Chỉ huy trưởng, Trung tâm An ninh lực lượng thiết giáp, Tổng hành dinh tối cao; Giám đốc, Tổ chức Cựu chiến binh Thái Lan dưới sự bảo trợ của Hoàng gia; Giám đốc Tình báo, Tổng hành dinh tối cao.

Chủ tịch Thượng viện Teeradej Meepien là cử nhân (quân sự) của Học viện quân sự Hoàng gia Chulachomklao. Ông cũng tốt nghiệp thạc sĩ khoa học chính trị Đại học Wayne, Detroit, Michigan, Hoa Kỳ và là Tiến sĩ Khoa học chính trị (danh dự) của Đại học Ramkhamhaeng.

Ngài Teeradej Meepien đã được phong tặng các Danh hiệu: Đại hiệp sĩ (Hạng đặc biệt) Huân chương Bạch tượng; Đại hiệp sĩ (Hạng đặc biệt) và Huân chương quân công Hoàng gia Thái Lan. Hiện ông là Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Thái Lan.

Theo Dangcongsan.vn