Thứ sáu,  19/08/2022

Lực lượng An ninh điều tra đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Sáng 28-12, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh điều tra (31-12-1951-31-12-2011) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng An ninh điều tra (ANĐT). Dự lễ, có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành.Đọc diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II nêu rõ: 60 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng ANĐT đã lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, lực lượng ANĐT còn tham gia đấu tranh có hiệu quả với các vụ tham nhũng, các vụ án kinh tế lớn có yếu tố nước ngoài hoặc ảnh hưởng đến an...

Sáng 28-12, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh điều tra (31-12-1951-31-12-2011) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng An ninh điều tra (ANĐT). Dự lễ, có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Công an; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II nêu rõ: 60 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng ANĐT đã lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần viết nên những trang sử vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, lực lượng ANĐT còn tham gia đấu tranh có hiệu quả với các vụ tham nhũng, các vụ án kinh tế lớn có yếu tố nước ngoài hoặc ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của lực lượng ANĐT.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương thành tích, sự nỗ lực phấn đấu của lực lượng ANĐT trong những năm qua; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong bối cảnh tình hình mới, Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng ANĐT cần nhận thức rõ những thách thức, nguy cơ và những yếu tố mới tác động đến an ninh quốc gia; quán triệt quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn hiện nay; đổi mới tư duy và phương pháp công tác cho phù hợp. Tuân thủ đúng pháp luật; quán triệt yêu cầu cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng, sức mạnh cơ quan ANĐT; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có quan điểm bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ cao về nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và các kiến thức cần thiết khác; phải tăng cường, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng trong ngành công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp và các ban, ngành có liên quan để nâng cao hiệu quả công tác.

Theo Nhandan