Thứ hai,  08/08/2022

Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2449/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải được giao làm Trưởng ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đầu tư, xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo, phối hợp các ngành, các địa phương liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện bồi thường hỗ trợ, di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án...
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2449/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải được giao làm Trưởng ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đầu tư, xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chỉ đạo, phối hợp các ngành, các địa phương liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện bồi thường hỗ trợ, di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án điện…

Theo Nhandan