Thứ hai,  08/08/2022

Trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho 2 vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ngày 28/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho hai vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ GHPGVN. Tại chùa Vạn Đức, quận Thủ Đức, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hòa thượng Thích Trí Tịnh; tiếp đó, tại Học viện Phật giáo Việt Nam - Thiền viện Vạn Hạnh, quận Phú Nhuận, Phó Thủ tướng đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hòa thượng Thích Minh Châu. Phát biểu tại hai lễ trao tặng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Tịnh và Hòa thượng Thích Minh Châu, những vị cao tăng thạc đức đã có nhiều đóng góp cho đạo pháp và dân tộc, tán thán những công lao và đóng góp đặc biệt...

Ngày 28/12, tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm và trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho hai vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) là Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Phó Pháp chủ GHPGVN.

Tại chùa Vạn Đức, quận Thủ Đức, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hòa thượng Thích Trí Tịnh; tiếp đó, tại Học viện Phật giáo Việt Nam – Thiền viện Vạn Hạnh, quận Phú Nhuận, Phó Thủ tướng đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hòa thượng Thích Minh Châu. Phát biểu tại hai lễ trao tặng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Tịnh và Hòa thượng Thích Minh Châu, những vị cao tăng thạc đức đã có nhiều đóng góp cho đạo pháp và dân tộc, tán thán những công lao và đóng góp đặc biệt xuất sắc của hai vị hòa thượng.

Phó Thủ tướng cho biết, phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh tặng hai vị hòa thượng là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với công lao đóng góp của hai vị hòa thượng, đã lãnh đạo, điều hành hoạt động của GHPGVN đạt nhiều thành tích nổi bật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào Phật giáo vì hòa bình, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên định với mục tiêu, đường hướng lãnh đạo mà GHPGVN đã đề ra là “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

Nhân năm mới 2012 đang đến, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chúc Hòa thượng Thích Trí Tịnh và Hòa thượng Thích Minh Châu sức khỏe, phúc tuệ duyên trường, tiếp tục lãnh đạo GHPGVN đạt thêm nhiều thành tích, góp phần vào công cuộc Đổi mới của nhân dân ta. Qua hai vị hòa thượng, Phó Thủ tướng cũng gửi đến chư tôn giáo phẩm, tăng ni và đồng bào phật tử Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước lời chúc an lành, hạnh phúc, chúc GHPGVN đạt nhiều thành tựu trong công tác Phật sự, phát huy hơn nữa các giá trị tích cực của mình trên con đường phục vụ đất nước và dân tộc.

Nhân dịp hai vị lãnh đạo GHPGVN đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh, thay mặt GHPGVN, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, trân trọng cám ơn Đảng và Nhà nước đã dành phần thưởng cao quý và sự ghi nhận đặc biệt đối với hai vị trưởng lão hòa thượng và Phật giáo Việt Nam. Huân chương Hồ Chí Minh là sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với hai vị hòa thượng cũng đồng thời là sự trân trọng của Đảng và Nhà nước đối với Phật giáo Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Dangcongsan.vn