Thứ ba,  15/06/2021

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg

LSO-Ngày 28/12/2011, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện để Hội Nông dân (HND) các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chỉ thị 26-TTg tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh.Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp HND đã phân công cán bộ tham gia tiếp dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải; tham gia hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, cộng tác viên trợ giúp pháp lý đạt hiệu quả tích cực, góp phần giữ gìn an ninh nông thôn, ổn định trật tự an toàn xã hội. Theo đó, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được hàng nghìn cuộc, thu hút trên...

LSO-Ngày 28/12/2011, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện để Hội Nông dân (HND) các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chỉ thị 26-TTg tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh.
Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp HND đã phân công cán bộ tham gia tiếp dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải; tham gia hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, cộng tác viên trợ giúp pháp lý đạt hiệu quả tích cực, góp phần giữ gìn an ninh nông thôn, ổn định trật tự an toàn xã hội. Theo đó, các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được hàng nghìn cuộc, thu hút trên 2 triệu lượt hội viên, nông dân tham dự; thực hiện được 17.566/24.339 vụ hòa giải, đạt tỷ lệ 72,17%. Ngoài ra, HND tỉnh đã phối hợp tổ chức được 7 lớp tập huấn cho cán bộ hội với 800 người tham gia học tập nội dung về công tác hòa giải cơ sở, Luật Đất đai và các văn bản có liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân; phát hành 1,5 triệu tờ gấp pháp luật, hàng nghìn cuốn sách có nội dung hỏi- đáp pháp luật cho các câu lạc bộ nông dân, HND các huyện, xã, phường, thị trấn… Từ đó, đã nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân, giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Phát biểu tại lễ, đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đó là: các sở, ban, ngành cần đẩy mạnh công tác phối hợp trong việc triển khai Chỉ thị 26; quan tâm đến công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 26 đến các hội viên, nhất là các cộng tác viên hoà giải; nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp tại cở sở, tránh tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp…

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Chỉ thị 26-TTg tỉnh đã trao bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2001 – 2011.

Hồ Xuân Hương