Thứ ba,  15/06/2021

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác thu ngân sách tại huyện Đình Lập

Theo báo cáo của Chi cục Thuế huyện Đình Lập, đến hết ngày 27/12/2011, công tác thu ngân sách của huyện Đình Lập mới đạt được gần 6 tỷ đồng, bằng 80,23% so với dự toán pháp lệnh và HĐND tỉnh giao, hụt thu theo dự toán khoảng hơn 1 tỷ đồng. Một số khoản thu hụt chủ yếu từ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành chức năng của huyện như Chi cục Thuế, Phòng Tài chính kế hoạch rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn nhằm giảm bớt hụt thu trong năm 2011. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu huyện cần rút kinh nghiệm nghiêm túc trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách năm 2011 để thực hiện hoàn thành kế hoạch dự toán tỉnh giao đối với nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2012.

LSO-Ngày 28/12/2011, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác thu ngân sách tại huyện Đình Lập.
Theo báo cáo của Chi cục Thuế huyện Đình Lập, đến hết ngày 27/12/2011, công tác thu ngân sách của huyện Đình Lập mới đạt được gần 6 tỷ đồng, bằng 80,23% so với dự toán pháp lệnh và HĐND tỉnh giao, hụt thu theo dự toán khoảng hơn 1 tỷ đồng. Một số khoản thu hụt chủ yếu từ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành chức năng của huyện như Chi cục Thuế, Phòng Tài chính kế hoạch rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn nhằm giảm bớt hụt thu trong năm 2011. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu huyện cần rút kinh nghiệm nghiêm túc trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách năm 2011 để thực hiện hoàn thành kế hoạch dự toán tỉnh giao đối với nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2012.

Công Quân