Thứ sáu,  07/05/2021

Hơn 57% số đảng viên mới của Hà Nam có trình độ cao đẳng, đại học

Do làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, năm 2011, Đảng bộ tỉnh Hà Nam kết nạp 1.191 đảng viên, tăng 14% so năm 2010.Trong số đảng viên mới kết nạp, nữ chiếm 54,24%; đoàn viên thanh niên chiếm 66%, là nông dân chiếm 16,71%, công nhân chiếm 16%, công giáo chiếm 1,6%. Chất lượng đảng viên mới được nâng lên hơn trước nhất là về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Số đảng viên mới kết nạp có trình độ cao đẳng, đại học là 57,35%. Có 356/541 tổ chức cơ sở đảng kết nạp được đảng viên mới, đạt 65,8%. Các đảng bộ làm tốt công tác này là: Thanh Liêm, Lý Nhân, Kim Bảng, Bình Lục, Duy...

Do làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, năm 2011, Đảng bộ tỉnh Hà Nam kết nạp 1.191 đảng viên, tăng 14% so năm 2010.
Trong số đảng viên mới kết nạp, nữ chiếm 54,24%; đoàn viên thanh niên chiếm 66%, là nông dân chiếm 16,71%, công nhân chiếm 16%, công giáo chiếm 1,6%. Chất lượng đảng viên mới được nâng lên hơn trước nhất là về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Số đảng viên mới kết nạp có trình độ cao đẳng, đại học là 57,35%. Có 356/541 tổ chức cơ sở đảng kết nạp được đảng viên mới, đạt 65,8%. Các đảng bộ làm tốt công tác này là: Thanh Liêm, Lý Nhân, Kim Bảng, Bình Lục, Duy Tiên,…

Theo Nhandan