Thứ sáu,  07/05/2021

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12

LSO-Ngày 29/12/2011, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 12 năm 2011, đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và quyết định một số nội dung: Quyết định về Ban hành đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định về Ban hành quy định về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012; Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2012. Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họpĐồng chí Vy Văn Thành đồng tình với dự thảo quyết định về ban hành đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng...

LSO-Ngày 29/12/2011, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 12 năm 2011, đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận và quyết định một số nội dung: Quyết định về Ban hành đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định về Ban hành quy định về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012; Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2012.
Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp
Đồng chí Vy Văn Thành đồng tình với dự thảo quyết định về ban hành đơn giá cây trồng, vật nuôi áp dụng trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên không áp dụng đối với điều 2: Đơn giá cây trồng vật nuôi sẽ được công bố vào ngày 1/1 hàng năm. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu bổ sung một số nội dung đối với phạm vi, đối tượng áp dụng; rà soát, xem xét lại mức bồi thường đối với những cây trồng, vật nuôi phổ biến, đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ngành chức năng nhanh chóng điều chỉnh và hoàn thiện dự thảo. Đối với việc xây dựng và ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2012, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị soạn thảo cần hết sức lưu ý đến căn cứ và thẩm quyền ban hành, các văn bản của Trung ương, tính cần thiết của văn bản và khả năng áp dụng trong thực tiễn. Tránh trường hợp ban hành tràn lan các văn bản QPPL, gây ra việc chồng chéo, nhiều đầu mối áp dụng, vi phạm thẩm quyền, khả năng áp dụng thấp và đi ngược lại quá trình cải cách thủ tục hành chính đang được triển khai mạnh mẽ.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở ngành và đơn vị soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh tại phiên họp. Đặc biệt, cần phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong công tác thẩm định về trình tự thủ tục, nội dung các văn bản, từ đó tiến hành rà soát, chỉnh sửa lại cho phù hợp, sớm trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thống nhất chương trình làm việc của UBND tỉnh trong năm 2012.

Trúc Lam