Thứ sáu,  07/05/2021

Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang quân sự vững mạnh

Phát huy kết quả đạt được, năm 2012, lực lượng vũ trang quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cùng đó đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ, đảng viên; huấn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

LSO-Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và những nghị quyết của Đảng bộ quân sự cấp trên, năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và lực lượng vũ trang quân sự.
Khối dân quân tự vệ biểu dương lực lượng trong lễ kỷ niệm 108 năm thành lập tỉnh
Đại tá Nguyễn Văn Khuỳnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm 2011, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố; phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; 100% xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu trị an bảo đảm sát với thực tế, hiệu quả, an toàn tuyệt đối, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng KVPT vững chắc trong tình hình mới; giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2011-2015.
Theo đó, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, phát động đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nâng cao cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng và nhân dân nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý các vụ việc nảy sinh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác dân vận và bảo vệ chính trị nội bộ luôn được coi trọng; thường xuyên nắm bắt tình hình cơ quan đơn vị, địa bàn; thực hiện nghiêm các qui định về phòng gian bảo mật. Công tác huấn luyện được triển khai chặt chẽ, hoàn thành 100% nội dung chương trình, quân số tham gia huấn luyện đạt 98,6%. Tích cực chủ động khắc phục khó khăn, giữ vững ổn định chất lượng đời sống bộ đội trước ảnh hưởng của giá cả thị trường, các chỉ tiêu tăng gia sản xuất đều đạt và vượt so với kế hoạch, thu từ tăng gia sản xuất và các dịch vụ hậu cần bình quân đạt 800.000 đồng/người/năm; 100% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, 98,9% quân số khỏe; duy trì “Doanh trại chính qui, xanh, sạch, đẹp” gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thí điểm thành lập 5 chi bộ quân sự xã, thị trấn có Tiểu đội dân quân thường trực biên giới, thường xuyên bảo đảm quân số trực theo qui định, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cử đội tuyển tham gia thi tìm hiểu Luật DQTV cấp Quân khu đạt giải 3 toàn đoàn; 1 đồng chí tham gia thi cấp Bộ Quốc phòng đạt giải 3. Lực lượng dự bị động viên (DBĐV) luôn được đăng ký, quản lý, phúc tra, kiểm tra và huấn luyện 100% sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DBĐV đạt 13%. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; xây dựng 4 nhà tình nghĩa, mua bảo hiểm y tế cho 100% thân nhân sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp…
Tiết mục văn nghệ của Bộ CHQS tỉnh tham gia hội diễn
Phát huy kết quả đạt được, năm 2012, lực lượng vũ trang quân sự tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cùng đó đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ, đảng viên; huấn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đình Quang