Thứ sáu,  07/05/2021

Lãnh đạo tỉnh thăm ngành Ngân hàng

LSO- Ngày 30-12-2011, Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã đến thăm và động viên cán bộ, công chức ngành ngân hàng thực hiện công tác quyết toán năm 2011. Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc với ngành ngân hàngTrong năm, hoạt động ngành ngân hàng gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình lạm phát, nhưng Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 24/2/2011 của Chính phủ về tập trung thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; Thông tư số 02/2011/TT-NHNN, ngày 3/3/2011 và Chỉ thị số 02/CT-NHNN, ngày 7/9/2011 của Ngân hàng nhà nước về chấn chỉnh thực hiện mức lãi suất huy động. Qua đó, hoạt động ngân hàng trên địa bàn đã đạt kết quả tốt, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Tính đến ngày...

LSO- Ngày 30-12-2011, Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã đến thăm và động viên cán bộ, công chức ngành ngân hàng thực hiện công tác quyết toán năm 2011.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc với ngành ngân hàng


Trong năm, hoạt động ngành ngân hàng gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình lạm phát, nhưng Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 24/2/2011 của Chính phủ về tập trung thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; Thông tư số 02/2011/TT-NHNN, ngày 3/3/2011 và Chỉ thị số 02/CT-NHNN, ngày 7/9/2011 của Ngân hàng nhà nước về chấn chỉnh thực hiện mức lãi suất huy động. Qua đó, hoạt động ngân hàng trên địa bàn đã đạt kết quả tốt, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương. Tính đến ngày 30/12/2011, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 6.865 tỷ đồng, tăng 19,08% so với 31/12/2010; dư nợ cho vay đạt 8.332 tỷ đồng, tăng 24,10% so với 31/12/2010. Công tác quản lý ngoại hối, kinh doanh vàng được kiểm soát chặt chẽ, công tác thanh toán được đảm bảo, giữ an toàn kho quỹ…
Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệt liệt chúc mừng và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của ngành ngân hàng trong việc khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh năm 2011. Đồng chí cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ trong năm mới là ngành ngân hàng cần bám sát hơn nữa các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP, tập trung vốn cho phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, kiểm soát tốt tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh hoạt động ngân hàng và tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ theo đúng quy định của pháp luật.Lâm Như