Thứ năm,  06/05/2021

Kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh Hà Nam

Tối 30-12, tại thành phố Phủ Lý, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh (1-1-1997 - 1-1-2012). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu ý kiến.Đến dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Hà Thị Khiết, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và một số địa phương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam qua các thời kỳ và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, thời cơ và thách thức, mà Đảng bộ, quân và dân Hà Nam đã vượt qua bằng tinh thần...

Tối 30-12, tại thành phố Phủ Lý, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh (1-1-1997 – 1-1-2012). Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu ý kiến.
Đến dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Hà Thị Khiết, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và một số địa phương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Nam qua các thời kỳ và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn, thời cơ và thách thức, mà Đảng bộ, quân và dân Hà Nam đã vượt qua bằng tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung trí tuệ tháo gỡ khó khăn, phát huy lợi thế, huy động nội lực, thu hút đầu tư, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương tạo nên sự chuyển biến tích cực, toàn diện, sâu sắc về kinh tế, xã hội, hạ tầng, kỹ thuật, hạ tầng phúc lợi và đô thị. Sau 15 năm tái lập, kinh tế Hà Nam có bước tăng trưởng nhanh, năm sau cao hơn năm trước, bình quân 15 năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt xấp xỉ 11%, năm 2011 đạt 13,7%.
Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ niềm vui với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam; biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ và nhân dân Hà Nam đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển; góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân Hà Nam cần phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, năng động, sáng tạo, phát huy các tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển theo chiều sâu để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm, các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế của tỉnh nhanh, bền vững. Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh cần quan tâm phát triển, nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chính sách giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, người có công; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội phù hợp với trình độ phát triển kinh tế, tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế. Luôn chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh; tăng cường đấu tranh phòng, chống, đẩy lùi các loại tội phạm hình sự, các tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, tập hợp quần chúng có sức chiến đấu cao. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế đồng bằng sông Hồng, Hà Nam phải phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XI của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra. Những năm tới, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cùng với phát huy cao nhất nội lực, Hà Nam cần phối hợp, liên kết chặt chẽ với các tỉnh, thành phố vùng kinh tế đồng bằng sông Hồng trong xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, phát triển các sản phẩm, các ngành sản xuất kinh doanh, trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực… phát huy cao tiềm năng, lợi thế toàn vùng. Với niềm tin sâu sắc vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, vào tương lai tươi sáng của đất nước ta, của quê hương Hà Nam giàu truyền thống cách mạng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Hà Nam trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Trong dịp này, tỉnh Hà Nam tổ chức khánh thành Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ của tỉnh và đền thờ 10 cô gái Lam Hạ cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng 15 năm tái lập tỉnh.


Theo Nhandan