Chủ nhật,  09/05/2021

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo

Để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; nhân Ngày thế giới chống đói nghèo (17-10), ngày 17-10-2000, UBT.Ư MTTQ Việt Nam mở Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" trên phạm vi toàn quốc.Từ thực tiễn cho thấy, hơn 10 năm qua, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và Chương trình "Nối vòng tay lớn" hằng năm đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo; khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, góp phần giúp đỡ người nghèo một cách thiết thực.Qua 11 năm, Quỹ "Vì người nghèo" cả nước đã vận động được hơn 7.000 tỷ đồng. Từ năm 2009 đến nay, cùng với việc đóng góp Quỹ "Vì người nghèo", các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty, các doanh nghiệp, các tổ chức...

Để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; nhân Ngày thế giới chống đói nghèo (17-10), ngày 17-10-2000, UBT.Ư MTTQ Việt Nam mở Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trên phạm vi toàn quốc.
Từ thực tiễn cho thấy, hơn 10 năm qua, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và Chương trình “Nối vòng tay lớn” hằng năm đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo; khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, góp phần giúp đỡ người nghèo một cách thiết thực.
Qua 11 năm, Quỹ “Vì người nghèo” cả nước đã vận động được hơn 7.000 tỷ đồng. Từ năm 2009 đến nay, cùng với việc đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ còn trực tiếp ủng hộ hơn 13 nghìn tỷ đồng cho các công trình, chương trình an sinh xã hội. Từ sự ủng hộ quý báu đó và được sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, sự vươn lên của người nghèo, đến nay cả nước đã xây dựng và sửa chữa được gần 1 triệu 200 nghìn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, xây dựng được hàng nghìn công trình, chương trình an sinh xã hội giúp đỡ cho người nghèo một cách thiết thực, hàng triệu người nghèo được giúp đỡ về sản xuất, công ăn việc làm, học hành, chữa bệnh… mang lại niềm vui, niềm tin cho người nghèo, niềm vui cho các tầng lớp nhân dân trong cả nước, góp phần vào sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo của Đảng, Nhà nước và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần thể hiện tính ưu việt và nhân văn sâu sắc của Chủ nghĩa xã hội. Năm 2011, mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn, song với truyền thống đoàn kết, nhân ái, “lá lành đùm lá rách”, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ tổng số tiền hơn 6.500 tỷ đồng, trong đó có hơn 1.150 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và hơn 5.300 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, vượt mức đăng ký tại Chương trình “Nối vòng tay lớn” diễn ra ngày 31-12-2010.
Một trong những điểm nhấn của cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trong những năm qua chính là Chương trình “Nối vòng tay lớn” diễn ra vào ngày 31-12 hằng năm, do Ban Thường trực UBT.Ư MTTQ Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 2002 đến năm nay là chương trình lần thứ 10; ba năm gần đây có sự tham gia phối hợp của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh. Chương trình trở thành đỉnh cao của cuộc vận động hằng năm, là ngày hội của những tấm lòng nhân ái vì người nghèo. Hiệu quả ủng hộ đối với chương trình năm sau luôn cao hơn năm trước, nhất là mấy năm trở lại đây. Đây là dịp để chúng ta tổng kết đánh giá hiệu quả cuộc vận động qua một năm thực hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời khẳng định quyết tâm chung sức, chung lòng chăm lo, giúp đỡ đồng bào nghèo trong năm mới, thông qua việc ủng hộ, đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các chương trình an sinh xã hội.
Nhân dịp này, UBT.Ư MTTQ Việt Nam và Ban Vận động “Ngày vì người nghèo” Trung ương, xin trân trọng cảm ơn và tin tưởng tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nhất là các tập đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, cũng như sự phối hợp của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phát huy các nguồn lực trong và ngoài nước để chăm lo giúp đỡ cho vùng nghèo, người nghèo trong cả nước.
Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và Chương trình “Nối vòng tay lớn” hằng năm mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, đúng ý Đảng, hợp lòng dân, đạt hiệu quả ngày càng thiết thực. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo ở nước ta vẫn còn cao (14,2% số hộ nghèo và 7,49% số hộ cận nghèo), đòi hỏi sự nỗ lực, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đẩy mạnh sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, thiết thực chăm lo giúp đỡ cho đồng bào nghèo trong cả nước. MTTQ và các tổ chức thành viên cần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.
Để cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và Chương trình “Nối vòng tay lớn” tiếp tục đạt kết quả, trước hết, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt vận động thông qua nhiều phương thức khác nhau để động viên khích lệ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nhất là các tập đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả tiếp tục hưởng ứng tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo các cấp và các chương trình an sinh xã hội; đồng thời, bảo đảm các nguồn vận động được phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả, công khai minh bạch, đúng đối tượng.
Đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, phối hợp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, tạo thành quyết tâm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc thực hiện cuộc vận động, chăm lo giúp đỡ các vùng nghèo, đồng bào nghèo trong cả nước.
Đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với MTTQ các cấp, nhằm tăng cường tuyên truyền về hiệu quả của cuộc vận động, các tấm gương tiêu biểu, những mô hình, cách làm hay và kịp thời phát hiện lên án phê phán những cách làm hình thức, kém hiệu quả và nhất là đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, gây thất thoát, lãng phí có thể xảy ra.
Đặc biệt, MTTQ Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nhất là các tập đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả.
MTTQ Việt Nam cho rằng sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo của chính các hộ nghèo, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được giúp đỡ, tránh trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội là hết sức quan trọng.
Phát huy những kết quả đạt được và truyền thống đoàn kết, nhân ái tốt đẹp của dân tộc ta, MTTQ Việt Nam tin rằng, Chương trình “Nối vòng tay lớn” năm nay nhất định sẽ đạt được bằng hoặc cao hơn kết quả của năm ngoái và trong năm 2012, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm sẽ thực hiện được trọn vẹn ý nguyện của mình, ủng hộ đầy đủ hoặc vượt mức đã đăng ký tại chương trình năm nay; chung sức chung lòng cùng Đảng, Nhà nước và MTTQ chăm lo an sinh xã hội, giúp đỡ cho đồng bào nghèo trong cả nước, nhất là đồng bào bị thiên tai bão lũ, đồng bào nơi biên giới hải đảo và người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin…
Nhân dịp năm mới 2012 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Nhâm Thìn của dân tộc, MTTQ Việt Nam trân trọng gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước và người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Chúc các tập đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiệp tiếp tục làm ăn có hiệu quả, góp phần thiết thực vào sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, góp phần chăm lo an sinh xã hội, giúp đỡ các vùng nghèo, người nghèo trong cả nước, góp phần vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Theo Nhandan