Thứ tư,  12/05/2021

Sơ kết 2 năm thi hành Luật Thi hành án dân sự

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được sau 2 năm triển khai thực hiện Luật THADS, đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, đề nghị ngành THADS tiếp tục quán triệt, nghiên cứu đầy đủ nội dung Luật THADS và các văn bản có liên quan, tìm những giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém; tuyên truyền sâu rộng công tác THADS tới các cơ quan liên quan, các đối tượng phải thi hành; từng bước hoàn thiện bộ máy, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

LSO-Ngày 30/12/2011, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thi hành Luật Thi hành án dân sự (THADS) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự hội nghị có các đồng chí: Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; Trần Thị Hoa Sinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các sở, ban, ngành; thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; lãnh đạo Cục THADS và các đơn vị trực thuộc.
Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu tại hội nghị
Sau 2 năm triển khai thực hiện Luật THADS, công tác THADS trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có những chuyển biến tích cực, kết quả THA về việc và tiền đều tăng, luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Năm 2010, thi hành đạt 87% số việc có điều kiện thi hành, tăng 7% so với năm 2009, vượt 2% so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp giao. Năm 2011, thi hành đạt 91% số việc có điều kiện thi hành, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2010. Án tồn đọng, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm, không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp. Tổ chức, bộ máy cơ quan THADS được củng cố, kiện toàn. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được đổi mới, phát huy tính dân chủ, sáng tạo trong THA. Xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đáng ứng dần yêu cầu chiến lược cải cách tư pháp nói chung và nhiệm vụ chính trị của địa phương nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn một số khó khăn như: hệ thống văn bản hướng dẫn chậm được hoàn thiện, một số quy định chung chung dẫn đến việc vận dụng không thống nhất; số lượng cán bộ công chức còn thiếu; một số ban ngành chưa quan tâm đến công tác THADS, cá biệt có ban, ngành còn chưa nắm được mô hình tổ chức cũng như vị trí, vai trò của công tác THADS dẫn đến việc phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ THADS chưa thực sự hiệu quả.
Lãnh đạo Cục THADS tỉnh báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Luật THADS
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được sau 2 năm triển khai thực hiện Luật THADS, đồng thời chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, đề nghị ngành THADS tiếp tục quán triệt, nghiên cứu đầy đủ nội dung Luật THADS và các văn bản có liên quan, tìm những giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém; tuyên truyền sâu rộng công tác THADS tới các cơ quan liên quan, các đối tượng phải thi hành; từng bước hoàn thiện bộ máy, sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Minh Thảo