Thứ ba,  18/05/2021

Công bố Quyết định của Chính phủ thành lập thị xã An Nhơn-Bình Định

Chào mừng năm mới 2012, sáng 1/1, tại công viên thị trấn Bình Định, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 101/NQ-CP ngày 28/11/2011 của Chính phủ, về việc thành lập thị xã An Nhơn, trực thuộc tỉnh trước sự tham dự của trên 2.000 cán bộ và nhân dân địa phương.Theo Quyết định của Chính phủ, thị xã An Nhơn (nguyên là huyện An Nhơn trước đây) có tổng diện tích trên 22 nghìn ha và dân số 178 nghìn người. Thị xã An Nhơn sẽ có 15 đơn vị hành chính trực thuộc với 10 xã: Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh, Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ, Nhơn Khánh, Nhơn Phú, Nhơn Lộc, Nhơn Tân và Nhơn Thọ và 5 phường: Bình Định, Nhơn Hoà, Nhơn Hưng, Đập Đá và Nhơn Thành.Việc thành lập thị xã An Nhơn nằm trong quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh Bình Định đến năm 2020. Đồng thời có ý nghĩa và tầm quan trọng đánh dấu sự nỗ lực phấn đấu của quân và dân An Nhơn sau 36 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, góp phần thúc đẩy sự...

Chào mừng năm mới 2012, sáng 1/1, tại công viên thị trấn Bình Định, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ công bố Quyết định số 101/NQ-CP ngày 28/11/2011 của Chính phủ, về việc thành lập thị xã An Nhơn, trực thuộc tỉnh trước sự tham dự của trên 2.000 cán bộ và nhân dân địa phương.

Theo Quyết định của Chính phủ, thị xã An Nhơn (nguyên là huyện An Nhơn trước đây) có tổng diện tích trên 22 nghìn ha và dân số 178 nghìn người. Thị xã An Nhơn sẽ có 15 đơn vị hành chính trực thuộc với 10 xã: Nhơn An, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh, Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ, Nhơn Khánh, Nhơn Phú, Nhơn Lộc, Nhơn Tân và Nhơn Thọ và 5 phường: Bình Định, Nhơn Hoà, Nhơn Hưng, Đập Đá và Nhơn Thành.

Việc thành lập thị xã An Nhơn nằm trong quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh Bình Định đến năm 2020. Đồng thời có ý nghĩa và tầm quan trọng đánh dấu sự nỗ lực phấn đấu của quân và dân An Nhơn sau 36 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của thị xã nói riêng cũng như của tỉnh Bình Định nói chung.

Ông Trần Châu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị ủy An Nhơn cho biết: Việc thành lập thị xã An Nhơn là một vinh dự lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, nhưng cũng đặt ra một trọng trách hết sức nặng nề đó là phải nỗ lực phấn đấu vượt bậc phát huy nội lực và tranh thủ các nguồn từ bên ngoài vào việc xây dựng một thị xã văn minh, hiện đại.

Để đạt được điều đó, nhiệm vụ trước mắt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Nhơn là xây dựng phương án hoàn thiện cơ sở vật chất, chỉnh trang đô thị, lập chương trình phát triển đô thị, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, phân định nội thị, ngoại thị và chỉnh lý hồ sơ địa giới, mốc địa giới hành chính các cấp, tạo điều kiện để đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá và phát triển đô thị bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh và cũng cố quốc phòng và đảm bảo an sinh xã hội. Về lâu dài phấn đấu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp – dịch vụ và nông nghiệp.

Theo Dangcongsan.vn