Thứ tư,  12/05/2021

Công tác mặt trận ở Thanh Lòa – cầu nối đoàn kết toàn dân

LSO-Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác mặt trận nên nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc luôn sống đoàn kết và tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Là một xã vùng 3 biên giới nhưng tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, góp phần tạo môi trường cũng như điều kiện tốt để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Cán bộ mặt trận tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước tới các hộ gia đình trên địa bàn xãXã Thanh Lòa có 6 thôn với 322 hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Ông Hứa Phúc Tiến, Chủ tịch MTTQ xã Thanh Lòa cho biết: “hiện nay, công tác mặt trận ở xã ngày càng được tuyên truyền sâu rộng, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Thời gian qua, đặc biệt trong năm 2011, chúng tôi đã đổi mới các hình thức tổ chức, mở rộng...

LSO-Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác mặt trận nên nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc luôn sống đoàn kết và tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Là một xã vùng 3 biên giới nhưng tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, góp phần tạo môi trường cũng như điều kiện tốt để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Cán bộ mặt trận tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng,
Nhà nước tới các hộ gia đình trên địa bàn xã
Xã Thanh Lòa có 6 thôn với 322 hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Ông Hứa Phúc Tiến, Chủ tịch MTTQ xã Thanh Lòa cho biết: “hiện nay, công tác mặt trận ở xã ngày càng được tuyên truyền sâu rộng, thu hút được đông đảo quần chúng tham gia. Thời gian qua, đặc biệt trong năm 2011, chúng tôi đã đổi mới các hình thức tổ chức, mở rộng tập hợp các tầng lớp nhân dân, hướng dẫn tổ chức hoạt động ở khu dân cư với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tạo được chuyển biến bước đầu tích cực và hướng đi đúng đắn”.
Thực hiện công tác tuyên truyền, trong năm 2011, MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức được 9 cuộc tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, thu hút gần 1.300 lượt người nghe. Cùng với đó, MTTQ xã đã phối hợp với các ban ngành thẩm định nhà dột nát hộ nghèo đề nghị cấp trên hỗ trợ xây dựng 9 nhà theo Quyết định 167. Kết quả, Ngân hàng Công thương Lạng Sơn hỗ trợ xây dựng 2 nhà, Quỹ Vì người nghèo của huyện hỗ trợ xây dựng 2 nhà.
Là một xã vùng 3 biên giới, MTTQ xã thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là Đồn Biên phòng Thanh Lòa tổ chức tuần tra và phát đường biên mốc giới. Trong năm 2011 tổ chức được 4 cuộc, thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia. Cùng với đó, phát huy hiệu quả của các tổ hòa giải, năm 2011, 6/6 tổ hòa giải của các thôn đã tích cực tham gia hoạt động hòa giải và kết quả đã tham gia hòa giải trên 20 vụ việc ở khu dân cư. Thông qua đó góp phần hạn chế được những mâu thuẫn xẩy ra trong cộng đồng và hạn chế được các đơn thư tố cáo, khiếu nại lên cấp trên. Đối với hoạt động của các tổ chức thành viên, trong năm 2011 đã phối hợp rất chặt chẽ và phát huy hiệu quả thiết thực. Với lực lượng đông đảo chiếm khoảng 80% dân số trên địa bàn là nông dân lao động, năm 2011, Hội Nông dân xã Thanh Lòa đã tạo điều kiện tín chấp vay vốn với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cao Lộc được 175 triệu đồng cho 9 hội viên vay, nâng tổng số dư nợ của hội lên 331 triệu đồng. Thông qua 2 phong trào “5 xung kích” và “4 đồng hành”, hơn 200 đoàn viên, thanh niên của xã đã phối hợp xây dựng được 270m đường bê tông nội thôn Nà Pheo; tín chấp vay vốn cho 1 hộ với số tiền 8 triệu đồng. Thực hiện chương trình công tác trọng tâm, năm 2011, Hội LHPN xã Thanh Lòa đã đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó tăng cường các hoạt động hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế được 21 cuộc, có 502 lượt người tham dự, đồng thời vận động hội viên đóng góp ủng hộ quỹ xây dựng công trình chào mừng đại hội phụ nữ các cấp; “mái ấm tình thương” và tín chấp cho 9 hội viên vay số tiền 140 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Đối với Hội Cựu chiến binh, năm 2011 đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; tạo điều kiện cho 23 hộ vay tín chấp ngân hàng; phối hợp tham gia sửa mương, hệ thống thủy lợi, đường liên thôn, liên xã…
Thu hoạch sắn ở thôn Bản Lòa, xã Thanh Lòa
Phát huy dân chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, năm 2011, các đại biểu HĐND cấp xã đã thực hiện tốt vai trò người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Điển hình, MTTQ xã đã phối hợp tổ chức tốt 3 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện và 12 cuộc của đại biểu HĐND cấp xã với cử tri đại diện các thôn bản. Theo kết quả bình xét năm 2011, toàn xã có 122 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa và 1 khu dân cư tiên tiến, 3 khu dân cư khá.

Bước vào năm 2012, ông Hứa Phúc Tiến khẳng định: “những kết quả thành công trong năm 2011 sẽ là động lực to lớn thúc đẩy công tác mặt trận trong năm mới đạt nhiều thành quả mới. Năm 2012, MTTQ xã Thanh Lòa sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Đồng thời tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội để xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đi đôi với phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân”.

Thái Dương