Thứ năm,  06/05/2021

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12-2011

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Phiên họp. Ảnh: TRẦN HẢI * Khắc phục hạn chế, yếu kém, phát huy lợi thế tạo bước phát triển năm 2012Ngày 4-1, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12-2011 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã nghe và thảo luận: Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện Quy chế làm việc trong năm 2011 và chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ; tóm tắt Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN); vấn đề gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2012 đối với doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, DN sử dụng nhiều lao động; dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; tình hình thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong năm 2011...Các thành viên Chính phủ phát biểu ý kiến tại phiên họp đều nhất trí về những đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2011, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm 2012....


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Phiên họp. Ảnh: TRẦN HẢI

* Khắc phục hạn chế, yếu kém, phát huy lợi thế tạo bước phát triển năm 2012

Ngày 4-1, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12-2011 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã nghe và thảo luận: Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện Quy chế làm việc trong năm 2011 và chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ; tóm tắt Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN); vấn đề gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2012 đối với doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, DN sử dụng nhiều lao động; dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng; tình hình thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong năm 2011…

Các thành viên Chính phủ phát biểu ý kiến tại phiên họp đều nhất trí về những đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2011, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu năm 2012. Có ý kiến đề nghị cần đổi mới công tác quản lý nhà nước, trong đó coi trọng vấn đề cải cách thể chế; nâng cao chất lượng công tác dự báo, thống kê và phân tích tình hình của các cơ quan quản lý; tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành; tập trung phát triển thị trường vốn, bảo đảm cơ cấu nguồn vốn cho phát triển. Cũng tại phiên họp, Chính phủ nhất trí với đề xuất của Bộ Tài chính về việc tiếp tục thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN thêm ba tháng đối với số thuế TNDN phải nộp của quý I và II-2011 cho các đối tượng là các DN vừa và nhỏ, DN sử dụng nhiều lao động trong một số lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông-lâm-thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử, xây dựng các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội (là đối tượng đang thuộc diện gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định tại các Quyết định số 21 và 54/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Việc này sẽ tạo điều kiện cho các DN đã được gia hạn nộp thuế TNDN năm 2011 nay được tăng thêm thời gian gia hạn, có thêm vốn để ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh. Thủ tục gia hạn nộp thuế được thực hiện đơn giản hơn vì đối tượng được gia hạn đã được xác định và chỉ kéo dài thời gian đã được gia hạn, đồng thời không ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước năm 2012.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Đối với công tác chỉ đạo, điều hành năm 2011, Chính phủ luôn quán triệt tinh thần, nghị quyết, chủ trương của Đảng, bám sát thực tiễn cuộc sống trong và ngoài nước, nguyện vọng của nhân dân, phân tích dự báo tình hình từ đó xác định, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ. Trong đó, Chính phủ luôn quán triệt chăm lo phát triển kinh tế – xã hội đi đôi với bảo đảm ổn định, đặc biệt là quốc phòng và an ninh, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Trong tình hình khó khăn càng phải quan tâm các đối tượng chính sách, hộ nghèo. Các thành viên Chính phủ đã đề cao trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, chấp hành nhiệm vụ một cách nghiêm túc, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ.

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, yếu kém như tăng trưởng chưa bền vững, lạm phát còn cao, còn yếu kém về kết cấu hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực; nhiều vấn đề bức xúc như giải quyết việc làm, tệ nạn xã hội, tội phạm, tai nạn và ùn tắc giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, cùng với đó là các nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định về an ninh, trật tự, đe dọa an ninh chủ quyền quốc gia… Thủ tướng nhấn mạnh, công tác quản lý nhà nước của Chính phủ trong năm qua còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Thủ tướng cho rằng, Chính phủ phải mất nhiều thời gian bàn các vấn đề kinh tế – xã hội cụ thể, trong khi việc đề ra các cơ chế, chính sách phù hợp ở tầm vĩ mô mới là những vấn đề cơ bản, bức thiết của xã hội. Chất lượng công tác quy hoạch, chiến lược còn thấp, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Đề cập các nhiệm vụ, giải pháp năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, cần phải nghiêm túc đánh giá những mặt được, chưa được, từ đó rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trên, nhận thức những lợi thế, cơ hội để từ đó phát huy nội lực, tranh thủ mọi nguồn lực để tạo bước phát triển đột phá trong năm 2012.

Thủ tướng lưu ý, một trong nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ năm nay là tái cơ cấu nền kinh tế; tập trung giải quyết ba khâu đột phá về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển kết cấu hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực, trong đó, phải tạo mọi điều kiện thuận lợi, môi trường thông thoáng để phát triển kinh tế – xã hội. Các bộ, ngành, địa phương phải rà soát để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc để các DN phát triển sản xuất, kinh doanh. Tranh thủ các hình thức đầu tư như BOT, BT, hợp tác công-tư (PPP) vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội.

Về hoạt động của DNNN, Thủ tướng nhấn mạnh, kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo. Việc tái cơ cấu DNNN phải xác định rõ vai trò DNNN trong việc bảo đảm ổn định vĩ mô, để kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, DN tăng cường quản lý việc khai thác tài nguyên khoáng sản theo hướng hiệu quả, bền vững, chế biến sâu, bảo vệ môi trường. Thủ tướng cũng lưu ý tăng cường làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Xử lý công khai, minh bạch, đúng trình tự pháp luật các vụ án tham nhũng, tạo lòng tin trong nhân dân. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phải rà soát lại quy hoạch đầu tư xây dựng, phát triển các bệnh viện phù hợp quy mô dân số từng địa phương, vùng; khẩn trương nghiên cứu các giải pháp giải quyết vấn đề quá tải bệnh viện ở các thành phố lớn, nhất là các chuyên khoa kỹ thuật cao. Về công tác thông tin tuyên truyền, Thủ tướng yêu cầu cần tuyên truyền nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, tạo đồng thuận trong nhân dân và cộng đồng DN tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chăm lo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn.

Theo Nhandan