Thứ hai,  17/05/2021

Trẻ hóa cán bộ lãnh đạo, quản lý nông nghiệp ở Phú Thọ

Để tạo nguồn cán bộ lâu dài, nhiều năm qua, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ, gắn quy hoạch với đào tạo, luân chuyển và bố trí, sử dụng cán bộ. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ ngành nông nghiệp từng bước được trẻ hóa và tiến tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo của ngành cũng như các đơn vị trực thuộc. 75% số cán bộ ở cơ quan sở có trình độ đại học.Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, Đảng ủy và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 42 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác này và thường xuyên rà soát quy hoạch với từng chức danh. Theo đó, mỗi chức danh lãnh đạo có ít nhất từ ba cán bộ dự nguồn và luôn được bổ sung số lượng nếu có trường hợp đưa ra khỏi quy hoạch. Số cán bộ đưa vào quy hoạch đều được đào tạo, bồi dưỡng,...
Để tạo nguồn cán bộ lâu dài, nhiều năm qua, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ, gắn quy hoạch với đào tạo, luân chuyển và bố trí, sử dụng cán bộ. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ ngành nông nghiệp từng bước được trẻ hóa và tiến tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo của ngành cũng như các đơn vị trực thuộc. 75% số cán bộ ở cơ quan sở có trình độ đại học.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, Đảng ủy và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 42 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác này và thường xuyên rà soát quy hoạch với từng chức danh. Theo đó, mỗi chức danh lãnh đạo có ít nhất từ ba cán bộ dự nguồn và luôn được bổ sung số lượng nếu có trường hợp đưa ra khỏi quy hoạch. Số cán bộ đưa vào quy hoạch đều được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn để có cơ hội trưởng thành. Nhờ đó, chất lượng cán bộ quy hoạch nâng lên rõ rệt: Cán bộ có trình độ đại học từ 15 người (năm 2006) lên 49 người (năm 2011). Công tác quy hoạch được gắn với đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2006, đến nay đã có 31 đồng chí được cử đi học cử nhân và cao cấp lý luận chính trị; 28 đồng chí học thạc sĩ. Số cán bộ được bổ nhiệm đều thuộc diện quy hoạch, bảo đảm các yêu cầu về trình độ chuyên môn, năng lực và phẩm chất đạo đức.

Cùng với xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã luân chuyển 42 đồng chí trong đó 22 đồng chí được bố trí chức vụ cao hơn, 20 đồng chí được bố trí chức vụ tương đương. Tất cả số cán bộ luân chuyển đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có thêm sự trải nghiệm thực tiễn để nâng cao năng lực, trình độ lãnh đạo, quản lý.

Do làm tốt công tác quy hoạch và đào tạo, đội ngũ cán bộ ngành nông nghiệp của tỉnh từng bước trẻ hóa. Trong đảng ủy sở, phần lớn số đảng ủy viên đều dưới 40 tuổi và có trình độ từ đại học trở lên. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan trực thuộc sở đều đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực; ở nhiều đơn vị, khi được đề bạt, không ít đồng chí có tuổi đời khá trẻ (sinh từ năm 1974 đến 1984). Ở các đơn vị trực thuộc, nhiều cán bộ các phòng, bộ phận, tuổi đời còn rất trẻ, phần nhiều sinh sau năm 1980. Tại một số đơn vị trực thuộc sở, số cán bộ trẻ, trình độ đại học có tỷ lệ khá cao. Ban quản lý dự án công trình xây dựng nông nghiệp, phát triển nông thôn có bốn cán bộ lãnh đạo, người cao tuổi nhất sinh năm 1969, người trẻ nhất sinh năm 1981; 77,1% số cán bộ, nhân viên có trình độ đại học. Chi cục Thủy lợi có 26 cán bộ, nhân viên thì 21 người trình độ đại học, cao đẳng. Trung tâm Khuyến nông có 32 cán bộ thì 29 người trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trong đó có bảy người đã và đang học cao học.

Trò chuyện với chúng tôi về việc trẻ hóa cán bộ, đồng chí Nguyễn Đức Thiện, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ cho biết: Hầu hết cán bộ quản lý, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc sở có trình độ chuyên môn vững vàng, có năng lực và uy tín trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn, không chỉ trong cơ quan, đơn vị mà cả đối với lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này cũng còn một số bất cập cần khắc phục, đó là một số cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng đã lâu, không thường xuyên cập nhật kiến thức mới, chưa mạnh dạn, sáng tạo, chủ động trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại một số ít đơn vị trực thuộc sở chưa tạo được nguồn cán bộ kế cận lâu dài, cho nên khi có nhu cầu bổ nhiệm cán bộ từ nguồn tại chỗ thường gặp khó khăn.

Trẻ hóa đội ngũ cán bộ là việc làm rất cần thiết, nhất là đối với cán bộ trong ngành nông nghiệp hiện nay. Kinh nghiệm có được ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ là kết hợp các thế hệ cán bộ để phát huy kinh nghiệm của lớp người đi trước với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của lớp cán bộ trẻ. Việc đưa trí thức trẻ, có trình độ và năng lực vào quy hoạch cán bộ gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, giao việc là cách tạo động lực để họ phấn đấu, rèn luyện.

Qua thực tiễn cho thấy, việc đổi mới và trẻ hóa cán bộ lãnh đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tác phong làm việc của cán bộ có nhiều chuyển biến, cụ thể, sát thực tế, quyết liệt, hướng về cơ sở, dần khắc phục những mặt hạn chế của tác phong “công chức công sở”.

Theo Nhandan