Thứ sáu,  07/05/2021

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cấp cơ sở: Thực trạng ở Văn Quan

LSO-Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần ổn định trật tự xã hội để phát triển kinh tế. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Quan luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc trực tiếp các ngành, các xã, thị trấn thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền, hòa giải các vụ việc phát sinh ngay tại thôn, bản, hạn chế đơn thư gửi vượt cấp. Cán bộ xã Chu Túc giải quyết thủ tục hành chính cho công dânTrong năm 2011, huyện tiếp tục, giải quyết tốt tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Trong năm, những vụ tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện vẫn chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng và giải quyết các chế độ chính sách. Trên cơ sở chỉ đạo của huyện, các xã, thị trấn đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối kết hợp trong công tác hòa giải, giải quyết các vụ việc xảy ra. Đồng thời, củng cố các ban hòa giải xã, các tổ hòa giải thôn, bản. Từ...

LSO-Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần ổn định trật tự xã hội để phát triển kinh tế. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Quan luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc trực tiếp các ngành, các xã, thị trấn thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền, hòa giải các vụ việc phát sinh ngay tại thôn, bản, hạn chế đơn thư gửi vượt cấp.
Cán bộ xã Chu Túc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân
Trong năm 2011, huyện tiếp tục, giải quyết tốt tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Trong năm, những vụ tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện vẫn chủ yếu xảy ra trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng và giải quyết các chế độ chính sách. Trên cơ sở chỉ đạo của huyện, các xã, thị trấn đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối kết hợp trong công tác hòa giải, giải quyết các vụ việc xảy ra. Đồng thời, củng cố các ban hòa giải xã, các tổ hòa giải thôn, bản. Từ đó, các việc phát sinh đã được phân công trách nhiệm, xác định, thu thập chứng cứ, xem xét và đưa ra hòa giải, giải quyết theo đúng căn cứ pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương. Thông qua công tác hòa giải, các vụ việc được giải quyết thấu tình đạt lý, mặt khác người dân được tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật, nên tỷ lệ giải quyết thành các vụ tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện ở cơ sở đạt cao. Trong năm 2011, tổng số đơn tiếp nhận là 166 đơn, đã hòa giải, giải quyết tại cấp thôn, xã được 138 đơn, đạt 83,1%; số đơn thư gửi vượt cấp được kiểm soát. Đạt được những kết quả nêu trên là do sự cố gắng, nỗ lực của huyện trong công tác tuyên truyền pháp luật và tập trung giải quyết đơn thư ngay từ cấp cơ sở. Tuy nhiên, tỷ lệ giải quyết đơn thư còn thấp so với cùng kì năm 2010. Nguyên nhân là do một số xã tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phân tích và giải quyết các vụ việc chưa thỏa đáng; một số vụ việc có tính chất phức tạp, giải quyết chưa dứt điểm… Do đó, vẫn còn tình trạng đơn thư kiến nghị, đề nghị gửi vượt cấp, gửi trùng lặp phải chuyển đi chuyển lại mất nhiều thời gian nên chưa được giải quyết kịp thời. Cụ thể, năm 2011, còn có 49 đơn thư không thuộc thẩm quyền phải gửi lại cấp xã.

Nhằm khắc phục những tồn tại, khó khăn trên, ngay thời điểm đầu năm 2012, huyện đã chú trọng công tác hoà giải để giải quyết tốt các vụ tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại từ cấp thôn, bản. Theo đó, huyện chỉ đạo các ngành chức năng phải có kế hoạch tuyên truyền, tập huấn nâng cao trình độ pháp luật và hướng dẫn kỹ năng giải quyết các vụ việc cho cán bộ làm công tác hòa giải ở cơ sở. Đồng thời, củng cố, kiện toàn các ban hòa giải xã và tổ hòa giải thôn, bản, nhất là các xã có tỷ lệ giải quyết đơn thư còn đạt thấp như Tràng Sơn, Đồng Giáp, Hữu Lễ, Đại An…

Lâm Giang