Chủ nhật,  09/05/2021

Công tác đối ngoại: Đồng hành cùng sự phát triển

LSO-Nằm trên dải đất biên cương phía Bắc, từ lâu Lạng Sơn luôn có một vị trí chiến lược về kinh tế - xã hội (KT-XH), an ninh - quốc phòng (AN-QP) và đối ngoại của cả nước. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Lạng Sơn luôn chủ động, tích cực thực hiện các hoạt động đối ngoại theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phục vụ sự phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

LSO-Nằm trên dải đất biên cương phía Bắc, từ lâu Lạng Sơn luôn có một vị trí chiến lược về kinh tế – xã hội (KT-XH), an ninh – quốc phòng (AN-QP) và đối ngoại của cả nước. Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Lạng Sơn luôn chủ động, tích cực thực hiện các hoạt động đối ngoại theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phục vụ sự phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
Khách du lịch xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị
Vào thời điểm chuẩn bị khép lại năm 2011, Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Công tác liên hợp giữa đại diện 4 tỉnh Việt Nam (Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang) và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc đã được tổ chức tại TP Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) từ 7-9/12/2011. Tại hội nghị này, hai bên đã trao đổi, thảo luận nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng như: Duy trì trao đổi đoàn các cấp; tăng cường hơn nữa các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường hợp tác đầu tư thương mại; tích cực thúc đẩy xây dựng khu hợp tác kinh tế biên giới; tăng cường hợp tác mở và xây dựng cửa khẩu, cặp chợ biên giới; tăng cường hợp tác quản lý biên giới trên đất liền….
Là một điểm nhấn trong công tác đối ngoại của Lạng Sơn năm 2011, Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Công tác liên hợp mà Lạng Sơn là đồng Chủ tịch không chỉ góp phần tăng cường mối quan hệ vốn có giữa Lạng Sơn (Việt Nam) với Quảng Tây (Trung Quốc) mà còn một lần nữa khẳng định chủ trương thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế và toàn diện của tỉnh trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong thời kỳ mới, những năm qua, Lạng Sơn luôn bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại phục vụ sự phát triển KT-XH, bảo đảm AN-QP. Qua đó góp phần mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các đối tác nước ngoài; quảng bá hình ảnh Lạng Sơn với bạn bè quốc tế nhằm thu hút thêm các nhà đầu tư, tranh thủ sự ủng hộ của các tập đoàn tài chính quốc tế, các tổ chức quốc tế, tổ chức PCPNN… hỗ trợ phát triển KT-XH của địa phương. Trong các năm 2009, 2010 và 10 tháng đầu năm 2011, Lạng Sơn đã cử 153 đoàn với 735 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập kinh nghiệm, khảo sát tại 19 quốc gia/vùng lãnh thổ; đón tiếp và làm việc với 47 đoàn – 438 lượt người từ các tổ chức quốc tế và 17 quốc gia đến giao lưu hữu nghị, hợp tác đầu tư, tìm hiểu thị trường, tham quan… trên địa bàn tỉnh.
Đoàn đại biểu kiều bào Việt Nam thăm mốc 1116
trong chuyến thăm Lạng Sơn tháng 4/2011
Song song với tổ chức, quản lý “đoàn ra”, “đoàn vào”, Lạng Sơn luôn chú trọng củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Quảng Tây, Trung Quốc. Sau hội nghị Ủy ban công tác liên hợp lần 1, 2 và 3 giữa 4 tỉnh của Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, với vai trò chủ tịch luân phiên, Lạng Sơn đã chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện các thỏa thuận quan trọng đạt được tại các hội nghị, tạo đà cho việc tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh-khu: giao lưu hữu nghị, hợp tác kinh tế-thương mại; trao đổi, giao lưu trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục-đào tạo; hợp tác đàu tư cơ sơ hạ tầng; xây dựng khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đăng-Bằng Tường…. Đến nay, hai tỉnh-khu đã cơ bản hoàn thành đấu nối hạ tầng giao thông tại 4 cặp chợ và cửa khẩu biên giới (gồm Na Hình-Kéo Ái; Tân Thanh-Pò Chài; Cốc Nam-Lũng Vài; Chi Ma-Ái Điểm; Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan).
Nhằm huy động nguồn lực phục vụ phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, những năm qua, Lạng Sơn đã tích cực vận động các nguồn viện trợ, thúc đẩy ký kết và triển khai thực hiện các thỏa thuận quốc tế như Biên bản ghi nhớ với Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) năm 2009 và 2010; Biên bản ghi nhớ với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tại Hội nghị lần 3 Ủy ban công tác liên hợp năm 2010 và 2011; thỏa thuận hợp tác về phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2011-2013 với Tổ chức VECO Bỉ tại Việt Nam… Giai đoạn 2009-2011, Lạng Sơn đã thu hút 55 dự án và phi dự án của 40 tổ chức phi chính phủ và các tổ chức nhân đạo quốc tế vào địa bàn với tổng trị giá cam kết trên 131 tỷ đồng, hiện có 21 dự án PCPNN do các tổ chức PCPNN tài trợ thực hiện với tổng trị giá cam kết 3,5 triệu USD. Các cơ quan chức năng của tỉnh cũng tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại thông qua việc đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, đầu tư; mở rộng thị trường; cải cách hành chính … nhằm từng bước cải thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ xuất nhập khẩu (XNK); tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp đến hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, hàng hóa XNK qua Lạng Sơn ngày càng tăng: năm 2009 đạt 1,501 tỷ USD, năm 2010 đạt 1,62 tỷ USD và 2011 ước đạt 2,25 tỷ USD.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Bình và
tiến sĩ Eduardo Abalos Sabio – Trưởng đại diện khu vực
Tổ chức VECO Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác
Hiện Lạng Sơn đã quy hoạch xong Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đồng thời hoàn chỉnh các thủ tục để tiếp nhận tài trợ của ADB với Dự án phát triển toàn diện KT-XH đô thị Việt Trì-Hưng Yên-Đồng Đăng và Dự án đầu tư hỗ trợ kỹ thuật phát triển Khu hợp tác kinh tế biên giới. Cùng với ngoại giao kinh tế; tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND 5 huyện biên giới và TP Lạng Sơn đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhân dân; góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới; đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện 3 văn kiện biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc; tăng cường các hoạt động đối ngoại phục vụ quản lý biên giới đảm bảo giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ quốc gia….
Bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước đồng thời được triển khai linh hoạt, chủ động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan và thực tế địa phương, các hoạt động đối ngoại của Lạng Sơn đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần cùng cả nước thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững AN-QP trong thời kỳ hội nhập.

Bảo Vy