Thứ bảy,  15/05/2021

Công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai tích cực, chủ động, thiết thực, hiệu quả

Sáng 5-1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác đối ngoại quốc phòng năm 2011, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, chủ trì.Năm qua, dưới sự chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và Tùy viên Quốc phòng nước ta tại các nước, công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai tích cực, chủ động, thiết thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Với phương châm "tích cực, chủ động và có trách nhiệm", thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, các cơ quan chức năng trong lĩnh vực này đã tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh trong các hoạt động đối ngoại; tham gia có hiệu quả các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương; thực hiện tốt các cam kết...
Sáng 5-1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác đối ngoại quốc phòng năm 2011, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, chủ trì.

Năm qua, dưới sự chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và Tùy viên Quốc phòng nước ta tại các nước, công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai tích cực, chủ động, thiết thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Với phương châm “tích cực, chủ động và có trách nhiệm”, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, các cơ quan chức năng trong lĩnh vực này đã tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh trong các hoạt động đối ngoại; tham gia có hiệu quả các hoạt động đối ngoại song phương và đa phương; thực hiện tốt các cam kết đã ký với các nước; củng cố và tăng cường quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước lớn và các đối tác quan trọng khác. Phát huy tốt đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng với các nước Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Xin-ga-po. Chủ động và có trách nhiệm cao khi tham dự các hoạt động trong khu vực và trên thế giới. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề quốc tế quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh, góp phần cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước tạo môi trường hòa bình, ổn định, phát triển đất nước. Công tác quản lý, hướng dẫn bảo đảm chặt chẽ và tuân thủ quy chế, quy định; công tác tổ chức thực hiện bảo đảm trọng thị, an toàn, tiết kiệm và chấp hành tốt quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Năm 2012, công tác đối ngoại quốc phòng tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XI, nhất là Nghị quyết T.Ư 8 (khóa IX) của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 9, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến quốc phòng, an ninh trong các hoạt động đối ngoại… giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; tạo môi trường hòa bình, ổn định thuận lợi cho phát triển đất nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Theo Nhandan