Thứ năm,  06/05/2021

LĐLĐ huyện Cao Lộc tổng kết hoạt động công đoàn năm 2011

LSO- Sáng 5/1/2012, LĐLĐ huyện Cao Lộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Ông Hà Văn Huân, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Cao Lộc đọc bản báo cáo tổng kếtNăm 2011, LĐLĐ huyện Cao Lộc đã tích cực tham gia xây dựng, giám sát các chính sách, chế độ có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức lao động như chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhà ở…đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cũng được LĐLĐ huyện chú trọng. Theo đó, đã tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện tốt Nghị quyết TW 6 khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội...Trong...

LSO- Sáng 5/1/2012, LĐLĐ huyện Cao Lộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Ông Hà Văn Huân, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Cao Lộc đọc bản báo cáo tổng kết


Năm 2011, LĐLĐ huyện Cao Lộc đã tích cực tham gia xây dựng, giám sát các chính sách, chế độ có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức lao động như chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhà ở…đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cũng được LĐLĐ huyện chú trọng. Theo đó, đã tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện tốt Nghị quyết TW 6 khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội…Trong năm, LĐLĐ huyện đã phát triển mới được 245 đoàn viên công đoàn, tổ chức thành lập mới 2 công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước là công ty TNHH Xuân Cương và DNTN Hà Giang (đạt 100% kế hoạch đề ra). Kết quả, có 39/60 đơn vị xếp loại công đoàn vững mạnh, 11/60 đơn vị xếp loại khá, 08/60 đơn vị xếp loại trung bình; 02/60 đơn vị không xếp loại do mới thành lập; không có công đoàn cơ sở yếu, kém.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận góp ý và đưa ra các giải pháp để hoạt động trong năm 2012 đạt chất lượng và hiệu quả hơn. Tiếp đó, hội nghị đã tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2011, tặng giấy khen cho 13 tập thể và 21 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.


Hoàng Huấn