Thứ hai,  17/05/2021

Tăng cường hợp tác giữa các tỉnh sử dụng đường 8 và đường 12

Đó là nội dung của Hội nghị cấp cao lần thứ XV các tỉnh ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12 được tổ chức tại TP Đồng Hới (Quảng Bình) ngày 6-1. Tám đoàn đại biểu của các tỉnh thành viên đã tham dự Hội nghị. Tỉnh Quảng Bình hỗ trợ xây dựng trường tiểu học cho tỉnh Khăm Muộn (Lào) Qua 15 năm hoạt động, Hiệp hội các tỉnh của ba nước có sử dụng đường 8 và đường 12 đạt được nhiều bước tiến quan trọng, không gian và lĩnh vực hợp tác ngày càng được mở rộng. Nội dung hợp tác, liên kết thiết thực hơn, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của các tỉnh. Nổi bật là hợp tác về giáo dục, đào tạo và giao lưu văn hóa. Hiện đường 8 và 12 thực sự thông suốt giữa ba nước sau khi cầu Hữu Nghị 3 nối tỉnh Khăm Muộn (Lào) và Nakhon Phanom (Thái Lan) hoàn thành và đưa vào sử dụng trong 11-2011. Đây là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giao thương, thực hiện ý tưởng “một ngày du lịch ăn...

Đó là nội dung của Hội nghị cấp cao lần thứ XV các tỉnh ba nước Việt Nam – Lào – Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12 được tổ chức tại TP Đồng Hới (Quảng Bình) ngày 6-1. Tám đoàn đại biểu của các tỉnh thành viên đã tham dự Hội nghị.
Tỉnh Quảng Bình hỗ trợ xây dựng trường tiểu học cho tỉnh Khăm Muộn (Lào)
Qua 15 năm hoạt động, Hiệp hội các tỉnh của ba nước có sử dụng đường 8 và đường 12 đạt được nhiều bước tiến quan trọng, không gian và lĩnh vực hợp tác ngày càng được mở rộng. Nội dung hợp tác, liên kết thiết thực hơn, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của các tỉnh.
Nổi bật là hợp tác về giáo dục, đào tạo và giao lưu văn hóa. Hiện đường 8 và 12 thực sự thông suốt giữa ba nước sau khi cầu Hữu Nghị 3 nối tỉnh Khăm Muộn (Lào) và Nakhon Phanom (Thái Lan) hoàn thành và đưa vào sử dụng trong 11-2011.
Đây là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giao thương, thực hiện ý tưởng “một ngày du lịch ăn cơm ba nước” như đề nghị của các đại diện đến từ Thái Lan.
Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, do điều kiện kinh tế các tỉnh trong khu vực còn khó khăn, sự khác biệt về luật pháp và thủ tục hành chính rườm rà nên kết quả hợp tác còn nhiều hạn chế. Số doanh nghiệp liên kết, hợp tác đầu tư phát triển kinh tế giữa các tỉnh chưa nhiều.
Tại hội nghị lần này, tám tỉnh của ba nước Việt Nam- Lào- Thái Lan đã đánh giá lại tình hình thực hiện các cam kết tại Hội nghị lần thứ XIV, phân tích tình hình và khả năng hợp tác để đảm bảo hiệu quả cao nhất.
Hội nghị cũng tập trung thảo luận việc đề nghị Chính phủ ba nước đưa đường 8 và đường 12 (sau sự kiện khánh thành cầu Hữu Nghị 3) vào hiệp định khung về tạo thuận lợi cho việc vận chuyển người và hàng hóa giữa các nước tiểu vùng sông Mê Kông với mục tiêu đạt được lợi thế hơn so với các khu vực hợp tác đông-tây theo các tuyến đường khác, tạo thuận lợi cho người dân, phương tiện và hàng hóa của ba nước qua lại.
Các tỉnh thống nhất xây dựng các trung tâm văn hóa chung, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, mở rộng đường 8, xây dựng các điểm dừng chân, hoàn chỉnh đường 12…
Thông điệp được phát đi từ Hội nghị cấp cao lần thứ XV các tỉnh ba nước Việt Nam- Lào- Thái Lan sử dụng đường 8 và đường 12 là hình thành một khu vực hợp tác ổn định, chặt chẽ thiết thực, hiệu quả của các nước tiểu vùng sông Mê Kông, hướng tới một cộng đồng ASEAN vào năm 2015.
Hội nghị nhất trí kết nạp tỉnh Bưng Càn (Thái Lan) làm thành viên chính thức của Hiệp hội các tỉnh sử dụng đường 8 và đường 12.

Theo Nhandan