Thứ tư,  19/05/2021

Ngành Tư pháp cần tạo nhiều đột phá trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực

Ngày 6/1, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2012 trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và đại diện một số bộ, ngành, ...Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những kết quả công tác năm 2011 của ngành Tư pháp, nhất là trong công tác xây dựng và thẩm định văn bản; thi hành án dân sự (THADS); hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật; trợ giúp pháp lý; đổi mới cơ chế, chính sách để thu hút cán bộ…Phó...

Ngày 6/1, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2012 trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đến dự và chỉ đạo Hội nghị.


Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao; đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và đại diện một số bộ, ngành, …
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những kết quả công tác năm 2011 của ngành Tư pháp, nhất là trong công tác xây dựng và thẩm định văn bản; thi hành án dân sự (THADS); hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp và pháp luật; trợ giúp pháp lý; đổi mới cơ chế, chính sách để thu hút cán bộ…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: TH) .

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong năm 2012, ngành Tư pháp cần tích cực tham gia hoàn thiện thể chế, trong đó, tập trung vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2012 đảm bảo chất lượng, số lượng, theo đúng định hướng Nhà nước pháp quyền XHCN với chương trình hoạt động cụ thể hơn; tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992; đề xuất những nội dung cụ thể nhằm sửa đổi, bổ sung Hiến pháp; khẩn trương triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật; từng bước hình thành công cụ pháp lý quan trọng để thực hiện hai chức năng của Nhà nước là ban hành và tổ chức thi hành pháp luật, trong đó, khâu tổ chức thi hành pháp luật và tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật là rất quan trọng.

Phó Thủ tướng đề nghị: Đối với công tác THADS, cần tiếp tục có những chuyển biến theo hướng bền vững; tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý ngành, duy trì kỷ luật, kỷ cương công tác; quán triệt xây dựng và tổ chức thi hành Đề án giảm án tồn đọng. Mặt khác, hoàn thiện cơ chế phân cấp Trung ương và địa phương trong quản lý công tác tư pháp, bảo đảm quyền lực Nhà nước trong hoạt động hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, bảo đảm quyền lợi của người dân…
Phó Thủ tướng nêu rõ: Ngành Tư pháp cần tạo nhiều đột phá trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực; chú trọng tạo điều kiện thu hút cán bộ, phát triển nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập. Xây dựng Học viện Tư pháp trở thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp của cả nước.
Trong tiến trình cải cách tư pháp, ngành Tư pháp cần thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ nặng nề hơn để cải cách tư pháp phù hợp với thông lệ quốc tế và Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị..
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu .
(Ảnh: TH)

Theo báo cáo kết quả công tác ngành Tư pháp, năm 2011, ngành đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ thường trực giúp Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tổ chức tổng kết và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh toàn khóa với nhiều đạo luật phục vụ xây dựng thể chế kinh tế thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và tái cấu trúc nền kinh tế; một số mặt công tác trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp đã có chuyển biến tích cực như: quốc tịch, bán đấu giá tài sản và đăng ký giao dịch bảo đảm, góp phần ổn định chính trị, quyền dân chủ của nhân dân, tăng thu ngân sách nhà nước; công tác tác phổ biến giáo dục pháp luật đã có những dấu ấn quan trọng. Bên cạnh đó, hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ tiếp tục được kiện toàn. Công tác đào tạo cán bộ pháp luật, tư pháp, các chức danh tư pháp tiếp tục có bước phát triển quan trọng. Công tác hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật có những khởi sắc. Vị trí, vai trò của công tác tư pháp tiếp tục được củng cố, tăng cường, ngày càng giữ vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền, thiết thực góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: TH)


Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết: Trong năm 2012, Bộ Tư pháp sẽ tập trung triển khai vào 13 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Nghiên cứu, tham mưu giúp Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các tỉnh tổng kết thi hành, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án Luật mà Ngành được giao chủ trì soạn thảo trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 để trình Chính phủ và Quốc hội cho ý kiến; bảo đảm chất lượng dự án Luật Thủ đô khi trình Quốc hội thông qua; giảm lượng án tồn đọng tối thiểu 10% về việc và 5% về tiền; tiếp tục đẩy mạnh tiến trình xã hội hoá lĩnh vực luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và xã hội; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ngành, nhất là lĩnh vực pháp luật về thương mại quốc tế và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng đào tạo thẩm phán, kiểm sát viên để thực hiện hiệu quả Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Kết luận của Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương ngày 04/12/2011; tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ đối với công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát hiệu quả các thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp soạn thảo, ban hành …

Theo CPV