Thứ tư,  05/05/2021

HOẠT ÐỘNG CỦA LÃNH ÐẠO ÐẢNG, NHÀ NƯỚC

Ngày 8-1, đồng chí ĐINH THẾ HUYNH, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ T.Ư ĐẢNG, TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO T.Ư đã về thăm và chúc Tết Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.Đồng chí Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã báo cáo khái quát với đồng chí Đinh Thế Huynh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn.Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh, việc chủ động và sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh cần thực hiện thật...
Ngày 8-1, đồng chí ĐINH THẾ HUYNH, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ T.Ư ĐẢNG, TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO T.Ư đã về thăm và chúc Tết Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã báo cáo khái quát với đồng chí Đinh Thế Huynh về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh, việc chủ động và sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh cần thực hiện thật tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Cần tập trung để đưa nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, gắn với việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi lên ở cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu và chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Đảng bộ tỉnh cần vận dụng sáng tạo những quan điểm phát triển của Đảng trong giai đoạn mới vào thực tiễn địa phương, cần tận dụng các tiềm năng, thế mạnh về con người, đất đai, tài nguyên để đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, đồng thời hết sức chú trọng ngay từ đầu đến sự phát triển toàn diện, bền vững; phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Cần bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử cách mạng để thực hiện tốt việc giáo dục truyền thống, tổ chức động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ thường xuyên, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Đinh Thế Huynh gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo để bảo đảm Tết cho nhân dân diễn ra đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, ai cũng có Tết. Đồng chí đã thăm tặng quà năm gia đình cán bộ lão thành cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; thăm, nói chuyện và chúc Tết các cán bộ làm công tác tuyên giáo, thông tin, báo chí của tỉnh.

Theo Nhandan