Thứ sáu,  07/05/2021

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Ngày 9-1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và làm việc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.PGS, TS Võ Quang Trọng, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã báo cáo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang những nét chính về hoạt động của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.Là cơ sở khoa học, trung tâm văn hóa, có tính khoa học cao và tính xã hội rộng lớn, nhiều năm qua, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã thực hiện tốt các chức năng: Nghiên cứu khoa học, sưu tầm, bảo quản, phục chế, trưng bày, trình diễn, để giới thiệu và giáo dục về những giá trị lịch sử - văn hóa của các dân tộc trong và ngoài nước; cung cấp tư liệu nghiên cứu về các dân tộc; đào tạo cán bộ nghiên cứu về nhân học bảo tàng và bảo tàng dân tộc học.Tham quan các hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Việt Nam là nước có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có văn hóa đặc sắc riêng, do vậy việc xây dựng, giới thiệu những...

Ngày 9-1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và làm việc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.


PGS, TS Võ Quang Trọng, Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã báo cáo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang những nét chính về hoạt động của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Là cơ sở khoa học, trung tâm văn hóa, có tính khoa học cao và tính xã hội rộng lớn, nhiều năm qua, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã thực hiện tốt các chức năng: Nghiên cứu khoa học, sưu tầm, bảo quản, phục chế, trưng bày, trình diễn, để giới thiệu và giáo dục về những giá trị lịch sử – văn hóa của các dân tộc trong và ngoài nước; cung cấp tư liệu nghiên cứu về các dân tộc; đào tạo cán bộ nghiên cứu về nhân học bảo tàng và bảo tàng dân tộc học.

Tham quan các hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Việt Nam là nước có 54 dân tộc, mỗi dân tộc có văn hóa đặc sắc riêng, do vậy việc xây dựng, giới thiệu những giá trị văn hóa của các dân tộc đến người dân trong nước và quốc tế hết sức quan trọng. Chủ tịch nước biểu dương những cố gắng của cán bộ, nhân viên bảo tàng trong những năm qua, cho rằng các bảo tàng chuyên đề cần đẩy mạnh nghiên cứu, thu thập, trình bày những nét đặc trưng để khách tham quan có thể cảm nhận được cội nguồn hình thành phát triển của mỗi dân tộc, qua đó có thể dự báo được tương lai của mỗi dân tộc. Chủ tịch nước khẳng định, trong các nghị quyết của Đảng đã nhấn mạnh: Xây dựng Đảng là then chốt, kinh tế là trung tâm, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; trong xu thế hội nhập, càng cần phải quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực văn hóa. Ngoài đầu tư của Nhà nước, cần phải xã hội hóa để thu hút đầu tư của các thành phần, mở rộng quy mô của bảo tàng mang tầm khu vực và thế giới nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thay mặt Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng nhì tặng GS, TS Đỗ Hoài Nam, nguyên Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng GS, TS Đỗ Hoài Nam đã vinh dự nhận được phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước; ghi nhận công lao đóng góp của Giáo sư trong công tác nghiên cứu khoa học, gìn giữ đạo đức, phẩm chất cách mạng. Chủ tịch nước khẳng định, những đóng góp trên các lĩnh vực khoa học của Giáo sư Đỗ Hoài Nam cùng tập thể cán bộ Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, đã góp phần tham mưu cho công tác hoạch định chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Giáo sư Đỗ Hoài Nam xúc động bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi nhận những đóng góp của mình cho sự nghiệp phát triển đất nước, trao tặng phần thưởng cao quý và mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, giúp đỡ cho Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Theo Nhandan