Thứ tư,  19/05/2021

Hội nghị trực tuyến Ủy Ban Thường vụ Quốc hội: Thảo luận dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) và Luật Giáo dục đại học

LSO- Ngày 9/1/2012, Ủy Ban Thường vụ quốc hội khóa XIII tổ chức hội nghị trực tuyến đại biểu Quốc hội chuyên trách, thảo luận về các dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) và Luật Giáo dục đại học. Tham dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội chuyên trách của Ủy Ban Thường vụ quốc hội, các đại biểu Quốc hội chuyên trách tại 63 điểm cầu trực tuyến của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ông Uông Chu Lưu, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn có sự tham dự của bà Trần Thị Hoa Sinh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại diện các cơ quan liên quan. Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Lạng SơnTại hội nghị, đối với dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), các đại biểu tham dự đã thảo luận về các vấn đề gồm: địa vị pháp lý của công đoàn; quyền gia nhập và hoạt động công đoàn của lao động là người nước ngoài; số lượng lao động đủ điều kiện...

LSO- Ngày 9/1/2012, Ủy Ban Thường vụ quốc hội khóa XIII tổ chức hội nghị trực tuyến đại biểu Quốc hội chuyên trách, thảo luận về các dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) và Luật Giáo dục đại học. Tham dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội chuyên trách của Ủy Ban Thường vụ quốc hội, các đại biểu Quốc hội chuyên trách tại 63 điểm cầu trực tuyến của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Ông Uông Chu Lưu, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Lạng Sơn có sự tham dự của bà Trần Thị Hoa Sinh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại diện các cơ quan liên quan.
Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn


Tại hội nghị, đối với dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), các đại biểu tham dự đã thảo luận về các vấn đề gồm: địa vị pháp lý của công đoàn; quyền gia nhập và hoạt động công đoàn của lao động là người nước ngoài; số lượng lao động đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở; hệ thống tổ chức và tên gọi của các cấp công đoàn; trách nhiệm trong việc tổ chức và lãnh đạo đình công; bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách trong doanh nghiệp; quyền và trách nhiệm của công đoàn đối với người lao động ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở; quyền và nghĩa vụ của công đoàn viên; kinh phí hoạt động công đoàn. Đối với dự thảo Luật Giáo dục đại học, các đại biểu thảo luận các nội dung: về cơ cấu hệ thống và phân tầng cơ sở giáo dục đại học (GDĐH); về cơ cấu tổ chức của cơ sở GDĐH; quyền tự chủ của cơ sở GDĐH; xã hội hóa và tài chính, tài sản của cơ sở GDĐH; bảo đảm chất lượng và kiểm định GDĐH; giảng viên, cán bộ quản lý và người học; quản lý nhà nước GDĐH. Các đại biểu tham dự cơ bản nhất trí với bản dự thảo, tuy nhiên cũng có những ý kiến khác nhau về một số nội dung các vấn đề trên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đã ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu các Ban của Quốc hội tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn chỉnh bản dự thảo để trình Quốc hội trong thời gian tới.

Đỗ Hoạt