Chủ nhật,  16/05/2021

Đảng bộ Vân Thủy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

LSO- Cho chúng tôi xem 2 quyển sổ sinh hoạt của chi bộ mình từ năm 2001 đến nay, ông Lương Minh Trường, Bí thư chi bộ thôn Bản Dù, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng nói rằng: “Nếu so sánh nội dung sinh hoạt được ghi trong sổ sinh hoạt chi bộ 5 năm trước và hiện nay, chúng tôi cảm thấy đã có sự đổi mới rất nhiều”. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, được học các lớp bồi dưỡng tại huyện và học hỏi kinh nghiệm từ bậc đàn anh đi trước và thông qua ý kiến của các đảng viên, nội dung sinh hoạt của chi bộ thôn Bản Dù đã thiết thực hơn. Những vấn đề của Đảng chính là những vấn đề của thôn bản có liên quan mật thiết đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nên 11 đảng viên của chi bộ không bàn những vấn đề xa xôi, mà nó thiết thực đến miếng cơm manh áo của 83 hộ gia đình. Ở vị trí dọc quốc lộ 1A, thuận tiện về giao thông, các đảng viên cùng suy nghĩ với người dân trong...

LSO- Cho chúng tôi xem 2 quyển sổ sinh hoạt của chi bộ mình từ năm 2001 đến nay, ông Lương Minh Trường, Bí thư chi bộ thôn Bản Dù, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng nói rằng: “Nếu so sánh nội dung sinh hoạt được ghi trong sổ sinh hoạt chi bộ 5 năm trước và hiện nay, chúng tôi cảm thấy đã có sự đổi mới rất nhiều”. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, được học các lớp bồi dưỡng tại huyện và học hỏi kinh nghiệm từ bậc đàn anh đi trước và thông qua ý kiến của các đảng viên, nội dung sinh hoạt của chi bộ thôn Bản Dù đã thiết thực hơn. Những vấn đề của Đảng chính là những vấn đề của thôn bản có liên quan mật thiết đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nên 11 đảng viên của chi bộ không bàn những vấn đề xa xôi, mà nó thiết thực đến miếng cơm manh áo của 83 hộ gia đình. Ở vị trí dọc quốc lộ 1A, thuận tiện về giao thông, các đảng viên cùng suy nghĩ với người dân trong sản xuất nông sản hàng hóa; cơ cấu cây trồng được chuyển dịch từ 2 vụ lúa sang 1 lúa+1 dưa hấu. Năm 2009 khi dưa hấu được giá, có hộ gia đình thu đến 15 triệu đồng/vụ. Phát huy kết quả đó, cây gừng trên đồi, cây ớt trong vườn được bà con đầu tư sản xuất và mang lại thu nhập đáng kể. Từ một thôn có tỷ lệ hộ nghèo trên 30% năm 2007, đến nay chỉ còn ở mức 13%. Ngoài nông nghiệp, cây thông dự án Việt- Đức cần tận dụng lấy nhựa trước khi tỉa thưa như thế nào, phát triển chăn nuôi ra sao… tất cả đều nằm trong chương trình kế hoạch của Đại hội chi bộ nhiệm kỳ, nghị quyết từng năm và được triển khai từng tháng.
Mô hình chăn nuôi lợn của anh Lương Minh Trường, đảng viên thôn bản Dù, xã Vân Thủy, Chi Lăng


Không chỉ riêng chi bộ Bản Dù mà sự đổi mới nội dung sinh hoạt đã được tất cả 10 chi bộ đảng ở xã Vân Thủy thực hiện. Đồng chí Hoàng Văn Minh, Bí thư chi bộ thôn Nà Lừu cho rằng, đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ đã có tác dụng rất tốt trong công tác quản lý đảng viên về tư tưởng, phẩm chất chính trị, lối sống và tinh thần phê bình và tự phê bình. Đồng chí nói: “ Tuy chi bộ chỉ có 7 đảng viên và hầu hết là đảng viên nông thôn. Song do có 2 đảng viên là sĩ quan quân đội nghỉ hưu, nên sự thẳng thắn, tinh thần phê bình và tự phê bình được thực hiện rất tốt. Mặt khác, trong giai đoạn thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ lại là giai đoạn toàn Đảng, toàn dân thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nên tinh thần trách nhiệm của mỗi đảng viên được nâng tầm”. Với vai trò là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết trong khu dân cư, chi bộ, bằng sức lôi cuốn, sự làm gương của các đảng viên, nên thôn Nà Lừu đã cơ bản “hóa giải” những tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đẩy nhanh tiến độ xóa đói giảm nghèo. Với những thành tích trên, chi bộ 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh, bản thân Bí thư chi bộ được khen thưởng trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Làm việc với chúng tôi, ông Hoàng Văn Doóng, Bí thư Đảng bộ xã Vân Thủy cho biết, tuy là chi bộ nông thôn, song hầu hết cán bộ cấp ủy là những người có trình độ học vấn và có nhận thức tốt, nhạy bén với cái mới, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mặt khác, các đảng viên nông thôn bây giờ cũng đã xác định được vai trò, vị trí và nhiệm vụ của mình đối với cộng đồng dân cư. Vì vậy, việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, luôn có ý thức giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống…đã có tác dụng nhất định trong việc làm gương cho quần chúng nhân dân. Trong điều kiện khu vực nông thôn dân cư sống rải rác, thiếu thông tin, nên trong sinh hoạt, chi bộ đã có ý thức thường xuyên cung cấp thông tin mới cho các đảng viên. Chi bộ đã thể hiện khá rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu; nắm được diễn biến tư tưởng của đảng viên, quan tâm giúp đỡ đảng viên để họ vươn lên trong cuộc sống. Cũng qua đó, sự gắn bó giữa đảng viên với chi bộ, giữa chi bộ với nhân dân sâu sắc hơn.

Tuy vậy, trong thời gian trước mắt, Vân Thủy còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là tình trạng tranh chấp đất đai nông lâm nghiệp, dẫn đến mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Hơn lúc nào hết, cần phải phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ, uy tín của đảng viên trong công tác hòa giải và giáo dục nhân dân sống và làm việc theo pháp luật. Được như vậy, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng mới thực sự được nâng cao.


Minh Hồng