Thứ sáu,  07/05/2021

Triển khai thực hiện Chương trình 504, năm 2012

Sáng 10-1, tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 504), tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2011 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2012. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng-Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, chủ trì.Tại hội nghị, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 thống nhất nội dung, chương trình và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2012. Theo đó, tiếp tục tổ chức tập huấn về xây dựng, quản lý, điều hành chương trình, dự án khắc phục hậu quả bom, mìn cho các thành viên Cơ quan Thường trực; cán bộ, nhân viên văn phòng Cơ quan Thường trực và Trung tâm dữ liệu cả trong nước và nước ngoài. Tổ chức hội thảo, tham quan, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, điều hành công tác khắc phục bom, mìn tại các nước; các hội nghị, hội thảo; xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản liên quan. Làm...
Sáng 10-1, tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 504), tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2011 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2012. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng-Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, chủ trì.

Tại hội nghị, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 thống nhất nội dung, chương trình và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2012. Theo đó, tiếp tục tổ chức tập huấn về xây dựng, quản lý, điều hành chương trình, dự án khắc phục hậu quả bom, mìn cho các thành viên Cơ quan Thường trực; cán bộ, nhân viên văn phòng Cơ quan Thường trực và Trung tâm dữ liệu cả trong nước và nước ngoài. Tổ chức hội thảo, tham quan, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, điều hành công tác khắc phục bom, mìn tại các nước; các hội nghị, hội thảo; xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản liên quan. Làm tốt công tác tuyên truyền nội dung chính của Chương trình 504 trên các phương tiện thông tin đại chúng (cả trong nước và quốc tế) về thực trạng và hậu quả của bom, mìn sau chiến tranh; kêu gọi tài trợ cộng đồng quốc tế để thực hiện hiệu quả chương trình.

Theo Nhandan