Thứ sáu,  14/05/2021

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Ngày 10-1, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đến thăm và chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lào Cai.Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh Lào Cai trong năm qua.Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh, việc chủ động và sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của...
Ngày 10-1, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đến thăm và chúc Tết Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh – quốc phòng; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh Lào Cai trong năm qua.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn đạt được những thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh, việc chủ động và sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, tỉnh Lào Cai đã có cách làm tốt là xây dựng, ban hành Quy chế nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp; đồng thời xây dựng mô hình Ban tuyên vận ở 35 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 1.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh cần thực hiện thật tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Cần tập trung để đưa nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách của Bác Hồ vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, gắn với việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi lên ở cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu và chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Đảng bộ tỉnh cần vận dụng sáng tạo những quan điểm phát triển của Đảng trong giai đoạn mới vào thực tiễn địa phương, cần tận dụng các tiềm năng, thế mạnh về con người, đất đai, tài nguyên; hợp tác tốt với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để đạt tốc độ tăng trưởng nhanh; đồng thời hết sức chú trọng ngay từ đầu đến sự phát triển toàn diện, bền vững. Đặc biệt quan tâm lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản gắn với chế biến sâu và bảo vệ môi trường. Cần phát huy truyền thống yêu nước của đồng bào các dân tộc, bảo tồn các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn để thực hiện tốt việc giáo dục truyền thống, tổ chức động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ thường xuyên đạt hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Đinh Thế Huynh gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo để bảo đảm Tết cho nhân dân diễn ra vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm an toàn, nhà nào cũng có Tết, ai cũng có Tết. Đồng chí đã thăm, tặng quà ba gia đình cán bộ lão thành cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn TP Lào Cai; thăm, nói chuyện và chúc Tết các cán bộ làm công tác tuyên giáo, thông tin, báo chí của tỉnh.

Theo Nhandan